De islam heeft geen gelijke rechten.

Segers van de CU noemde[1] namens zijn partij twee bronnen van het opkomend antisemitisme in Nederland, Wilders en de moslims.
Je knippert even met je ogen als je dat leest, omdat Wilders als regel voor de belangen van Israël opkomt en juist een vijand is van het antisemitisme. Maar Segers doelt op de contacten die Wilders onderhoudt met Marine Le Pen en op de fractie die men in Brussel probeert te vormen tussen rechtse partijen in Europa. De pogingen die Le Pen doet om het antisemitisme van haar bejaarde vader uit het Front National te weren helpen haar kennelijk niet, niet bij de gevestigde partijen in Europa in elk geval, waar de CU er een van is.
Maar om daarmee Wilders tot een van de twee bronnen van het antisemitisme te bestempelen kan alleen worden gezien als een mislukte poging om de verontwaardiging te temperen die fatsoenlijk mensen voelen bij de antisemitische gedragingen en uitingen van moslims.
Dat het bij Segers vooral gaat om het in bescherming nemen van de moslim jongeren blijkt ook wel uit het ontbreken van ieder concreet idee hoe er tegen hun antisemitisme zou moeten worden opgetreden. Niet op de manier van Wilders in elk geval, schijnt hij te denken, maar verder komt hij niet.
Dit is niet de eerste keer dat we in Nederland met het probleem van een opkomende antisemitisme te maken hebben. Ook voor de tweede wereldoorlog waren er aanslagen tegen joden in de buurlanden en ook toen maakte men zich zorgen over het verschijnsel hier in Nederland. We hebben toen de belediging van bevolkingsgroepen strafbaar gemaakt maar kennelijk heeft dat niet erg geholpen. Het individualistische en rituele strafrecht van de westerse wereld is domweg niet geschikt voor de bestrijding van criminogene culturen als de islam of het nazisme.
Om allochtonen die uit een moslimcultuur afkomstig zijn van dit soort criminele neigingen af te helpen zouden we ons strafrecht grondig moeten veranderen en de vraag rijst dan of dat middel niet erger zou wezen dan de kwaal. Ik meen persoonlijk van niet, maar denk van de andere kant dat dit om een grondige publieke discussie vraagt.
We kunnen antisemitisme niet tolereren als een betreurenswaardig maar normaal onderdeel van het publieke leven in dit land. Aan de ander kant kennen we vrijheden die gemakkelijk het slachtoffer zouden kunnen worden van een effectieve bestrijding. We komen er niet om heen om dit dilemma in alle duidelijkheid aan de orde te stellen en het debat daarover te voeren.
Tot nu toe gebeurt dat niet rechtstreeks en niet in het openbaar. Max Pam schreef er ooit een ironiserend artikel over en regelmatig zie je spotprenten in de kranten waarin de omzichtigheid aan de kaak wordt gesteld waarmee politici het probleem benaderen.
Maar het probleem aan de orde stellen met het voornemen om er na een grondige discussie iets aan te gaan doen, dat gebeurt nog altijd niet. Ik denk dat we er niet om heen komen de schuld daarvoor in de eerste plaats bij mensen als Segers neer te leggen. De orthodoxe protestanten in dit land en de progressieven die uit een streng protestant nest komen, van het slag Joop den Uijl, houden krampachtig vast aan de vrijheid van godsdienst en de gelijkheid van alle godsdiensten. Toch lijkt het me duidelijk dat een godsdienst, die overal op de wereld vergezeld gaat met armoede, geweld en ellende, niet op dezelfde manier kan worden behandeld als godsdiensten en levensopvattingen die wel bijdragen aan de vrede en beschaving in de wereld. Tegen dat argument voeren mensen als Zegers eigenlijk alleen maar aan, dat alle godsdiensten gelijk zijn en op dezelfde manier de bescherming genieten van wetten en verdragen. En dat is dan een cirkelredenering waar je geen stap mee verder komt.
Om de discussie over de criminogene inslag van de islam te vermijden worden allerlei schijnargumenten gebruikt. Een ervan is dat er in de bijbel van christenen en joden net zulke gewelddadige passages voorkomen als in de koran. Dat zal best zo zijn, net zoals de koran ook passages bevat van humanitaire aard. Het zou vreemd zijn als dat niet zo was, want tenslotte is de islam aan de twee andere monotheïstische godsdiensten ontleend. Mohammed heeft zijn religieuze kennis opgedaan bij joden en christenen. Maar de twee joodse stammen die hem onderdak boden toen hij vluchtte uit Mekka en die hij later niet bekeren kon tot zijn nieuwe geloof, hebben dat niet overleefd.
De gewelddadige inslag van de islam dateert met andere woorden niet van gisteren. We moeten dus niet al te optimistisch zijn en verwachten dat die godsdienst zich aan gaat passen in een humanistische omgeving als hier in Europa. Alles wijst er tot nu toe op dat we bezig zijn met het creëren van gewelddadige etnische tegenstellingen en dat het de hoogste tijd wordt om daar iets aan te doen. En dan bedoel ik niet het plaatsen van politieposten bij joodse gebouwen, want dat dit nodig is in een stad als Amsterdam is eigenlijk al niet tolerabel.
Ik denk dat het een probleem is dat we alleen in samenwerking met de buurlanden kunnen oplossen en dat we in overleg met hen fundamentele veranderingen zullen moeten aanbrengen in onze verdragen en onze grondwet. Een dergelijk verandering houdt zeker grote gevaren in. De voors en tegens moet heel goed tegen elkaar worden afgewogen. Maar de koppen in het zand steken en doen of het gevaar van de moslim cultuur in ons midden van zelf wel zal verdwijnen is onverantwoord.

[1] In de Volkskrant van 19/6/2014

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in ethiek, geloof, Nederland. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.