Welfare states.

Voor de samenleving zijn werklozen een pain in the neck. Als we bezuinigen moeten en we kunnen het niet halen uit het vermijden van inefficiëncy bij de overheid, dan ligt het voor de hand om het geld weg te halen bij die categorie medeburgers. Daar komen er dan op den duur ook minder van en dat is voor iedereen het beste. Er zullen er met name minder van komen omdat de aantrekkelijkheid van dit land voor immigranten afneemt. En dat was toch al een probleem, die immigranten, waar we nodig wat aan moeten doen.
Waar je vooral niet op moet bezuinigen is op infrastructurele investeringen. Die stimuleren de economie meer dan welke andere overheidsuitgave ook en die vijf miljard die naar de werklozen gaat is dus een schandaal. Aan werklozen hebben we niks. Hoe minder uitkering werklozen krijgen hoe eerder ze statistisch gesproken weer aan het werk gaan. Werklozen aan banen helpen, dat is wat moet worden gestimuleerd. Laten we desnoods de DUW heroprichten, of mensen met bussen naar de kassen in het Westland brengen; alles is beter dan uitkeringen aan gezonde mensen die niet werken.
Dat iemand recht zou hebben op een sociale uitkering is flauwe kul. Recht heb je op loon als je werkt en als je niet kunt werken dan heb je familie en andere naasten op wie je terug kunt vallen. Maar een Marokkaan is mijn naaste niet en ik zie niet in waarom ik zijn uitkering zou moeten financieren. Ik ben trouwens sowieso niet mijn broeders hoeder en de overheid is daar al helemaal niet voor. Die is er voor om de samenleving overeind houden en sociale uitkeringen helpen daar niet bij. Marokkanen ook niet. Werk wel. Welfare states zijn ondingen en hoe vlugger we er van af kunnen hoe beter. Welfare states bevorderen de armoede en de immigratie en daar heeft niemand wat aan.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in maatschappelijk, Nederland. Bookmark de permalink .

3 reacties op Welfare states.

 1. Robert Lopes Cardozo zegt:

  Al voor mijn mislukte studie sociologie was ik in de mensheid geïnteresseerd. Tijdens die studie leerde ik met sociologische ogen naar andere mensen te kijken door boeken te lezen van beroemde sociologen die heel andere dingen was opgevallen dan mij. Daardoor werd mijn sociologische blik breder. Na een lang leven (ik ben van 1948) kan ik vaak het beroep van iemand bij de eerste ontmoeting raden. Hoewel sommige beroepen veel op elkaar lijken, zoals die van juristen en theologen. Dan bedoel ik niet flauwe uiterlijke overeenkomsten zoals het soms dragen van een toga, het graag gebruiken van latijnse spreekwoorden en ‘bon mots’ in elke tweede zin of van in de 19-de eeuw gangbare Nederlandse woorden. Dat is sociologisch niet interessant. Wel hun gewoonte over werkelijk alles een met redenen omkleedde mening paraat te hebben. Vraag een rabbijn of imam wat hij van de atoombom of de mobiele telefoon vindt en je krijgt het juiste antwoord. Rechters en advocaten hebben een precies oordeel over achtergestelde derifaatclausules in financiële contracten en even zo gemakkelijk over het bezit van kinderporno of een politieke mening. In mijn familie zitten geen rabbijnen of dominees meer (maar ik stam af van enkele tientallen voorvaders met dat beroep). Wel juristen en natuurkundigen, en als ik met hen mijn mening bespreek zijn de natuurkundigen altijd geïnteresseerd en gaan zij er op in met enkele onverwachte vragen, waarmee zij het onderwerp breder maken. De juristen nemen mijn mening voor kennisgeving aan of komen met een eigen mening die ze zo dwingend mogelijk proberen te formuleren, ook als ze van het onderwerp geen verstand hebben.

  U weet weinig van economie. Ik weet er ook niet veel van, maar ik heb toen ik jong was acht boeken van Jan Pen gelezen. Het is echt onzin om te denken dat de migratie uit Afrika stopt als wij hier de uitkeringen voor behoeftigen afschaffen. Afrikanen en Polen willen hier werkster, tuinman (in het Westland) of metselaar worden voor een lager uurloon dan hier gebruikelijk. Dan worden onze eigen mensen zonder veel talent of opleiding werkloos. U weet niet dat door uitvindingen het meeste eenvoudige werk verdwenen is. In de Rotterdamse haven negen van de tien banen. Beroemd is een staking in Amerika in de jaren zestig in een chemische fabriek. De fabriek was erg winstgevend en de vakbond meende dat de arbeiders een hoger loon moesten krijgen, omdat hun arbeidsproductiviteit zo hoog was. “Chantage!”, riep de directie. Toen hebben ingenieurs, met hulp van een paar studenten (zonen) die fabriek draaiende gehouden door een aantal verbeteringen in te voeren. Na een jaar kregen de postende arbeiders voor het hek te horen dat zij niet meer nodig waren, de fabriek kon het voortaan zonder arbeiders. Het stond in alle (Amerikaanse) kranten.

  Ik ben tegen de immigratie van ongeschoolden uit andere culturen omdat ik sociaaldemocraat ben. Net als Jan Pen, die tot mijn teleurstelling de immigratie niet helder in Het Parool durfde te bespreken. Hij schreef op zijn oude dag liever over het milieu als economisch mee te rekenen kapitaal.

  Uw rechtse moraal vind ik bekrompen. Het is echt niet zo dat veelverdienders van nut zijn voor de samenleving. Bankjongens in Londen en Amsterdam gokken met onze gespaarde pensioenmiljarden in een piramidespel waar zij met hun jaarsalaris van gemiddeld een half miljoen geen last van hebben na de periodieke crises (waarin de belastingbetaler – staatsschuld – voor de kosten opdraait). Juristen en theologen veroorzaken veel meer ellende dan vriendelijke medeburgers die werkloos zijn geworden door uitvindingen, maar niemand tot last als zij hun tijd besteden aan hun volkstuin of aan het voorlezen van kinderen en praten met de buren. Vrouwen hoefden vroeger ook niet te werken als hun man een fatsoenlijke betrekking had, en uw opmerking “Aan werklozen hebben wij niks” is beledigend. Duur zijn draaideurcriminelen met een anti-Nederlandse identiteit. In Frankrijk is de pensioengerechtigde leeftijd vastgested op 55, en dat had misschien gekund in een moderne sociaaldemocratische samenleving zonder immigratie en Angelsaxisch kapitalisme met bijbehorende kaste van parasiterende juristen. Overigens: door domheid van onze bestuurders krijgt de Ameikaanse ‘claimcultuur’ hier speelruimte (er studeren te veel juristen af die voor zichzelf juridisch werk willen scheppen). Het is of-of. Of je hebt een sociaal vangnet om slachtoffers van ongeluk gratis mee op te vangen ongeacht de oorzaak van hun ongeluk (bureaucratisch een grote besparing), of iedereen mag eindeloos procederen om heel soms uiteindelijk de schuldige van je ongeluk overdreven te laten betalen, zoals in Amerika. Beide rechtssystemen tegelijkertijd kan niet.

  In onze moderne samenleving hebben wij maar weinig productieven nodig. Een paar uitvinders (en verstandige bestuurders) is genoeg, en daar moet ons onderwijsstysteem op zijn ingericht. Dus geen kinderen met Down in de klas, of allochtone kinderen waar thuis alleen de buitenlandse tv aan staat. Mijn joodse grootmoeder was in Rusland geboren, herinnerde zich de treinreis naar Nederland nog; bij haar thuis werd Russisch en Jiddish gesproken. In haar tienerjaren zat zij in een clubje Nederlands-joodse leeftijdgenoten die op zaterdagavond Vondel en het socialisme besprak, zonder alcohol. Met haar zusje besprak zij bezoek als lijkend op types uit romans van Dickens. Later vertaalde zij boeken uit het Duits en Engels naar het Nederlands. Zij was toen ik haar kende (tot mij 35-ste; zij is 93 geworden en bleef helder van geest), cultureel 100% Nederlands geworden, soms iets te Calvinistisch naar mijn toenmalige idee. Zij leek op Nausicaa Marbe, Volkskrant/Telegraaf, uit Roemenië.

 2. akasdorp zegt:

  Mensen van 1948 zijn voor mij jonkies. En juristen en sociologen lijken niets op elkaar, Wat derifaatclausules in financiële contracten zijn weet ik niet.
  Ik heb meer juristen en natuurkundigen in mijn familie dan bijna iedereen en als natuurkundige zou ik Uw mening niet voor kennisgeving aannemen.U weet inderdaad weinig van economie, maar dat weerhoudt U niet er een mening over te geven. Wie meent dat hij econoom kan worden door acht boeken van Pen te lezen maakt het er niet beter op . Waarom denkt U dat ik niet zou weten dat door technische ontwikkelingen veel laag geschoold werk overbodig wordt? Waarschijnlijk toch omdat U een selectieve lezer bent, Ik heb over dat onderwerp vaak genoeg geschreven. Dat de immigratie zou verminderen als we de uitkeringen voor de eerste twintig jaar zouden afschaffen dat immigranten hier wonen, staat wel vast. Of we dat ethisch aanvaardbaar zouden vinden is een andere kwestie.Ik weet niet wat U moraal is en of U er wel een hebt, maar ik vind U zelf nogal bekrompen. Als we U en de 20% minst verdienende inwoners van dit land zouden kunnen laten emigreren zouden de 80% overblijvende Nederlanders daar mee gebaat zijn. De meest verdienende Nederlanders houden zich helemaal niet bezig met piramidespelletjes. Die werken hard en houden de Nederlandse economie overeind. Aan werklozen hebben we inderdaad niets. Die leveren geen economische bijdrage aan de samenleving en of ze dat op een ander terrein wel doen blijft een vraag. Waarom U juristen parasieten vindt is onduidelijk. U wordt in Nederland bestuurt door juristen of door sociologen. Als U een voorkeur heeft voor sociologen zou mij dat niet verbazen. Maar de ervaring wijst niet uit dat U daarin gelijk zou hebben. Van het Amerikaanse en Nederlandse rechtssysteem heeft U kennelijk geen kaas gegeten. Dat hoeft ook niet, maar dan kunt U er beter geen onzin over verkopen.Uw laatste alinea is overigens goed.
  groet,
  Toon Kasdorp

 3. Robert Lopes Cardozo zegt:

  Dank voor uw openhartige antwoord. U wilt werklozen dwingen aan het werk te gaan door hun uitkeringen te stoppen, terwijl u weet dat door uitvindingen het meeste werk verdwenen is. Niet alleen door uitvindingen overigens, als Apple een nieuwe telefoon bedenkt laten ze die in China maken. U wilt de oudere, voormalige havenarbeiders in Rotterdam eventueel met bussen naar de kassen van het Westland sturen om daar de oogst te plukken. Er werken daar al Polen (in de kracht van hun leven) tegen een loon waarvan je hier in Nederland nauwelijks een gezin kunt onderhouden (kinderen zijn duur). In Amerika zijn ongeschoolden vaak gedwongen om twee banen te hebben, waarna zij nog steeds te arm zijn (waren, voor Obamacare) om zich tegen ziektekosten te verzekeren. De hoge ziektenkostenverzekering in Amerika komt m.i. door het parasitaire gedrag van Amerikaanse juristen. Als een arts iets over het hoofd gezien heeft staan er daar advocaten klaar om op ‘no cure, no pay’-basis de arts aan te klagen. Dat maakt de gezondheidszorg onnodig duur. Omdat de arts zich tegen hoge bedragen moet verzekeren tegen die aanklachten, hij onnodig veel klanten naar de specialist doorverwijst, die op zijn beurt onnodig het hele repertoire aan onderzoeken laat uitvoeren na een vage klacht. Rechtse mensen beweren dat deze door juristen afgedwongen “discipline van de markt” artsen dwingt beter hun best te doen, en minder fouten maken. Ik geloof daar niet in. Sociologen hebben gemeten dat Europeanen gezonder zijn dan Amerikanen, dat de gemiddelde leeftijd van Amerikanen daalt en die van Europeanen stijgt, met uitzondering van de rijken.
  Vanmorgen was op Radio 1 in het programma De Ochtend een reportage met de titel “Britten worden rijk van diarree in Spanje” (luister a.u.b. via ‘gemist’, het duurt maar 5 minuten). Een Engelse rechter had besloten dat een klant van een reisbureau 6000 euro schadevergoeding kreeg nadat hij ziek geworden was na hoteleten in Spanje. Daarna ging een Brits advocatenkantoor met een opvallend autootje met de tekst “Dien een claim in” langs de Spaanse kustplaatsen om voorgedrukte formulieren aan jeugdige Britten uit te delen. Moesten zij na hoteleten de volgende dag ziek het bed houden?, moesten zij braken?, dan is hier uw kans op een gratis vakantie! Zij ondertekenden akkoord te gaan genoegen te nemen met 1000 euro, terwijl 5000 euro voor het advocatenkantoor was. Alle kosten en problemen waren voor de juristen. Dit kan niet waar zijn, zou je zeggen, maar het was wel waar. Vorig jaar was het aantal rechtszaken hierover in Engeland met 600% gestegen. Het ging om een schadevergoeding van in totaal enkele tientallen miljoenen euro’s.
  In een andere column vandaag schrijft u dat u op een advocatenkantoor werkte waar een advocaat 500 euro per uur moest ‘opbrengen’. Dat zal het Britse kantoor zeker gelukt zijn. U bent slim genoeg om te begrijpen waarom dit gedrag parasitair is, op de samenleving, via het recht.

  Met uw kritiek op de sociologie en sociologen ben ik het overigens eens, en ik lees het met instemming. Mijn sociologische vorming moet u maar vergelijken met uw klassieke vorming op het gymnasium. (Op het Lorentz Lyceum in Eindhoven gingen in mijn tijd de beste leerlingen naar de HBS. Een klasgenoot van mij won landelijk de wiskundeolympiade en kwam met foto in Het Eindhovens Dagblad; twee en drie (ik) van onze school zaten ook op de HBS. Na de eerste klas moest je kiezen tussen een vijf- of zesjaringe opleiding, om daarna te mogen studeren. Op het gym zaten wel betere klassieke musikanten.)

  Over mijn Russische overgrootvader: op de dag dat koningin Wilhelmina ingehuldigd werd nam hij aan tafel het woord: “Vrouw! Koningin Wilhelmina is onze nieuwe tsaar! Vanaf vandaag spreken mijn kinderen alleen nog maar Nederlands, ook met ons. Anders krijgen zij een accent”. Als het gedrag van zijn huisgenoten hem niet beviel schold hij hen uit voor “Aziaten”. Daar had hij geen hoge pet van op.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.