De menselijke soort.

Een soort is een groep levende wezens die samen nakomelingschap kunnen telen. Er zijn andere definities, maar deze is de meest bruikbare, in elk geval voor dieren en planten die zich seksueel voortplanten. Er zijn soorten die dat niet doen, die planten zich voort door deling of parthenogenesis. In dat laatste geval leven ze altijd in de onmiddellijke nabijheid van een nauw verwante soort die zich wel seksueel voortplant. Parthenogenesis is op den duur geen levensvatbare strategie in een milieu dat aan verandering onderhevig is. En in feite zijn alle milieus aan verandering onderhevig, het is de termijn waarop die kan verschillen.
Tussen biologen bestaat de strijdvraag of het individuen of soorten zijn waarop de natuurlijke selectie werkt. Het antwoord lijkt te zijn: op beide. In elk geval is de soort de drager van de gene pool en is seks de manier waarop de genen worden gemixt. De gene pool is een kenmerk van de soort, niet van het individu en zij heeft heel uitgesproken eigenschappen.
Het bestaan van de gene pool heeft onder meer tot gevolg dat de nakomelingen van zeer begaafde ouders gemiddeld vrijwel altijd minder begaafd zijn en omgekeerd dat de nakomelingen van onderbegaafde ouders meestal niet zo dom zijn als hun ouders. In beide gevallen tenderen nakomelingen naar een gemiddelde, iets tussen de ouders en de norm voor de gene pool in. Dit is een verschijnsel dat het best verklaard kan worden door de groep als de drager van de genen te zien en niet het individu. Wel hebben begaafde ouders een grotere kans begaafde kinderen te krijgen dan willekeurige ouders en omgekeerd ook domme ouders een grotere dan gemiddelde kans domme kinderen te krijgen, maar veel interessanter is het verschijnsel dat na een paar generaties van een uitzonderlijke over- of onder begaafdheid die een familie kenmerkt weinig meer van over is, of er zou een nieuwe soort moeten zijn ontstaan.
Met deze eigenschap van de soort hangt ook het verschijnsel samen van de punctuated equilibrium van Eldredge en Gould. Dat is een tweede verschijnsel binnen de evolutie dat anders niet makkelijk verklaard zou kunnen worden.
De tendens binnen de soort tot terugkeer naar de fenotypische norm verklaart immers waarom soorten soms miljoenen en in enkele gevallen honderden miljoenen jaren ongewijzigd kunnen voortbestaan. Niets te zien van evolutie al die tijd. Als de milieu omstandigheden hetzelfde blijven en de soort goed aan de omstandigheden is aangepast dan is er geen reden voor veranderingen en komen zij er ook niet.
Veranderen de omstandigheden drastisch dan is snelle aanpassing geboden want anders zal de soort uitsterven. Aanpassing is gemakkelijker naarmate de genetische diversiteit binnen een soort (de gene pool) groter is. Ook al komt de variatie niet tot uiting in het fenotype, de uiterlijke verschijningsvorm van de soort, dan kan zij toch aanwezig zijn in het genotype en die aanwezigheid bepaalt de flexibiliteit in geval van catastrofale veranderingen in de omstandigheden.
Mensen zijn een relatief jonge soort en een belangrijk deel ervan, te weten alle niet-Afrikaanse sub-rassen van homo sapiens sapiens zijn kort geleden door een genetische flessenhals gegaan. Ze stammen af van een kleine emigratiepopulatie, die niet meer dan tienduizenden jaren geleden uit Afrika vertrokken is.
Met Indianen, maar ook met Australische Aboriginals zijn Nederlanders nauwer verwant dan met Bantoe’s of Bosjesmannen. Mutatie is een functie van tijd en aantal exemplaren. De tijd is kort maar het aantal mensen is zo ontzaglijk groot dat binnen de bestaande populatie toch een behoorlijke diversiteit aanwezig moet zijn. Dat soort dingen zijn aan de andere kant relatief. Helemaal gerust op onze genetische gezondheid kunnen we niet zijn, met name niet wat het niet-Afrikaanse gedeelte van de soort aangaat.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in evolutie, wetenschap en filosofie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s