Integratie problemen.

Wie het allochtonenprobleem in Nederland bestudeert zit om te beginnen met een identiteitskwestie. Letterlijk zijn allochtonen mensen die ergens anders zijn geboren, maar meestal bedoelen we er de mensen mee die wel in Nederland wonen maar een niet-Nederlandse etniciteit hebben. En ook etniciteit is geen vastomlijnd begrip, het verandert steeds, vooral in contact met andere etniciteiten. Aan de andere kant kan etniciteit ook heel hardnekkig zijn. Je kunt derde en vierde generatie allochtone vrouwen hebben, die geen woord Nederlands spreken en die zo Turks zijn als iemand vers uit Ankara komt. Dat zijn dan in onze ogen allochtonen, ook al hebben ze intussen grootouders met de Nederlandse nationaliteit.
Vroeger kreeg iemand pas de hoedanigheid van Nederlander als hij hier ingeburgerd, was, de taal sprak, de gewoonten had overgenomen en vrienden en familie in Nederland had. Dat moest hij dan aantonen tot tevredenheid van een ambtenaar en dan werd hij bij wet tot Nederlander benoemd. Meestal was dat dan één wet voor tien of twintig nieuwe Nederlanders. Dat proces is intussen helemaal verbureaucratiseerd.
Wanneer daadwerkelijk geconstateerd zou moeten worden of iemand hier was ‘domiciled’, zoals de Engelsen dat noemen, dan zou dat maar tot ongelijkheid leiden en dat willen we niet. ‘We’ zijn in dit geval niet wij Nederlanders, maar het establishment. D.w.z. de redacteuren van de grote dagbladen en tv programma’s, plus een aantal politici en hoge ambtenaren. De gemiddelde Nederlander, waartoe ook ingeburgerde allochtonen zijn te rekenen, zou liever willen dat het Nederlanderschap tot Nederlanders beperkt bleef.
Niet dat het er nog veel toe doet of iemand bij wet de nationaliteit verwerft. Bijna alle burgerrechten krijg je al als je hier alleen maar woont. Daarvoor is een vergunning tot voorlopig verblijf voldoende. Ook illegalen worden trouwens in veel opzichten als medeburgers behandeld. De grenzen staan wijd open en allochtonen, in de zin van vreemdelingen, zijn intussen in de grote steden Rotterdam en Amsterdam al bijna in de meerderheid.
Hoeveel het er precies zijn weten we niet eens, want voor een deel gaat het immers om mensen met een Nederlands paspoort en voor een deel om illegalen en die twee soorten allochtonen worden niet als zodanig geregistreerd.
De overheid en de meeste Nederlanders zouden graag willen dat allochtonen integreerden, deel gingen uitmaken van de Nederlandse leefgemeenschap, Nederlands leerden spreken, hier een baan zouden krijgen en zich als Nederlanders gingen gedragen. Vooral willen we graag dat bepaalde buitenlandse gewoontes worden afgelegd. Het gebruik van geweld bij meningsverschillen, roverijen en discriminatie van homo’s en vrouwen, dat willen we allemaal niet.
Het is maar een deel van de allochtonen dat zich daar schuldig aan maakt, maar het stelt de allochtonen als groep bij ons in een kwaad daglicht. Dat ervaart de meerderheid van allochtonen die zich goed gedraagt dan weer als discriminatie en het verhoogt de etnische tegenstellingen waar we zo graag vanaf zouden willen.

Allochtonen die de taal niet spreken, zich buitenlands kleden en gedragen, vallen niet samen met de groep van gewelddadigen en criminelen. Dat zijn vaak weer jongeren die prima Nederlands spreken. Zelfs de groep fundamentalistische gelovigen, die onder geen voorwaarde wil integreren in Nederland, valt niet samen met de groep die de taal niet spreekt en niets met Nederlanders van doen wil hebben. Daar horen weer wel seculiere Turken toe die volgelingen zijn van Moestafa Kemal Ataturk, niet islamistisch, maar Turks tot op het bot. Die Turken met het portret van Ataturk aan de muur zijn weer vaak hele gedisciplineerde, hard werkende mensen, die we hier om allerlei andere redenen best graag zien. Kortom, het hele begrip allochtoon biedt weinig houvast en een eenduidig beleid valt er niet op te bouwen.
Dat probleem geldt zowel voor de fans van het oude beleid als voor de mensen van Wilders die het allemaal anders zouden willen. Beide soorten zullen eerst hun prioriteiten op een rijtje moeten krijgen.
Voor we een allochtonenbeleid kunnen steunen moeten we weten wat we belangrijker vinden, dat allochtonen Nederlands spreken en een schoolopleiding met goed gevolg kunnen afmaken of dat ze niet in de misdaad terecht komen; of zij een hoofddoekje draagt of dat ze zich beleefd en vriendelijk gedraagt tegenover haar oudere Nederlandse buurvrouw. Ik denk dat we vooral af moeten van een bureaucratische aanpak waarin we het beleid bij wet willen regelen want met wetten integreer je niemand. Integratie moet van beide kanten graag gewild worden. En hoe je dat aan moet pakken, daar moest eerst maar eens wat langer over nagedacht worden.
De Wildersaanhang is nog niet veel verder dan dat ze de allochtone criminelen het land uit willen hebben. Daar kun je het in beginsel wel mee eens zijn, vind ik, maar hoe los je de juridische problemen op die daar aan alle kanten stokken voor steken?
Wilders heeft wel door dat je daar in de eerste plaats voor uit de EU zou moeten stappen, maar dan zijn er nog heel veel andere verdragen die we op zouden moeten zeggen. En Wilders vergist zich als hij denkt dat zoiets allemaal eenzijdig kan. Een botte antivreemdelingenpolitiek zal op veel weerstand bij de buren stuiten. Het zal het land op veel terreinen schade berokkenen en bovendien weinig effectief zijn. Samenwerking met andere Europese landen is onontkoombaar als we de problemen met allochtonen willen oplossen al was het alleen maar om die bij ons helemaal niet zo veel anders zijn dan bij onze buren.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in allochtonen, europa, Nederland. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s