Het Europa van Guy Verhofstadt.

Van Guy Verhofstadt heeft Rutte ooit gezegd dat hij voorzitter zou moeten worden van de Brusselse Commissie. Over die Belg stond op 2 oktober 2012 een stukje in de krant. Dat was naar aanleiding van Het Manifest Voor Europa, een toen net verschenen pamflet dat hij samen met Daniel Cohn-Bendit had geschreven. Hij schreef dat als de leider van de Liberalen en Cohn-Bendit als voorzitter van de Groenen in het Europese parlement. Het stuk daarover in de krant was van de hand van Marc Peeperkorn en het bevatte een samenvatting van het Manifest.

Dat was een pleidooi om nu snel door te grijpen met het tot stand brengen van een federaal Europa en het afschaffen van de natiestaten. De federale unie moest bevochten worden op tegenstribbelende lidstaten, dat kon niet anders. Dat zou niet meevallen, maar een Europese staatsvorming was volgens de beide politici een noodzakelijke voorwaarde voor het oplossen van de bestaande Europese crisis. Onder zo ‘n oplossing verstonden ze onder meer de redding van de euro onder het motto ’een staat kan wel zonder munt maar een munt niet zonder staat. Die laatste moest er dus maar komen.

Daarnaast was onderdeel van het oplossen van de crisis er het verminderen van de grote werkloosheid die in de Unie bestaat als gevolg van een gebrek aan concurrentiekracht in de Zuidelijke landen. Die hing volgens de Europarlementariërs weer samen met de vergrijzing, met een verslaving aan olie, met overreacties van de financiële markten en een verkeerde manier om belangrijke economische beslissingen te nemen, te weten in marathonvergaderingen in Brussel.

Ze vinden het tegelijk een gotspe dat Brussel overal de schuld van kreeg. De schuld lag juist bij de laffe, gemakzuchtige en kortzichtige nationale regeringsleiders en staatshoofden. Als dat niet snel veranderde dreigde een Europese voorgeschiedenis van 2000 jaar te worden weggevaagd.

Als U meent dat deze onzin berust op een verkeerde vertaling, dan moet U zich maar voor 15 euro de Nederlandse versie van het Manifest aanschaffen. Het staat er echt allemaal in.
Wat moeten we hier nu mee? En wat moeten we met Verhofstadt als volksvertegenwoordiger in Brussel?

In de eerste plaats bevestigt het Manifest een al wat langer bestaand vermoeden dat de lieden in het Brussels-Straatsburger parlement niet meer met beide benen op de grond staan. Dit zijn de leiders van twee belangrijke fracties in dat parlement en wat ze zeggen is onsamenhangend en ten dele ook aantoonbaar onjuist. Waarom Rutte aan zoiets steun zou geven is onbegrijpelijk. Maar misschien was het ook geen steun, maar ziet hij het voorzitterschap van de Commissie als een effectieve manier om iemand het zwijgen op te leggen.

Het was in elk geval geen pleidooi voor een krachtiger regering in Brussel. Dat zou het paard achter de wagen spannen zijn. Het was mee een pleidooi voor het afschaffen van de euro of het uittreden van de landen voor wie de munt kennelijk te hard is. Omdat we niet alleen in een muntunie maar ook in een economische unie zitten met elkaar zou het waarschijnlijk beter zijn als niet de zwakke, maar juist de sterke landen uit de muntunie zouden stappen. Dat zou de zwakke landen een aantal problemen besparen.

In de noordelijke landen is geen werkloosheid van betekenis en in het Noorden heeft iedereen een overschot op zijn betalingsbalans. Dat is vooral dankzij de neerwaartse druk op de euro die veroorzaakt wordt door de crisis in de zuidelijke landen. Maar juist die verschillen tussen Noord en Zuid wijzen erop dat het een heel verkeerd idee was om twee zulke verschillende economische regio’s van een zelfde munt te voorzien. Misschien moet je zelfs constateren dat de Unie verkeerd georganiseerd is in zijn bestaande vorm.
De pogingen in Giekenland, Spanje en Portugal om de crisis op te lossen zijn krampachtig. Bezuinigingen op lonen en andere inkomens en het snijden in productieve uitgaven van de overheid leveren veel meer economische afbraak en publieke onrust op dan een devaluatie zou hebben gedaan.
Natuurlijk geeft het handen vol problemen als er landen uit de euro stappen. Niet alleen voor de zuidelijke landen maar ook voor ons. Maar de ramp is veel groter als we blijven zitten en menen dat de crisis van zelf wel over gaat of als we denken dat de natiestaten uit zich zelf van het toneel zullen verdwijnen. Dat doen ze, leert de geschiedenis alleen als gevolg ven een verloren oorlog.

Het zijn de zuidelijke landen die de problemen hebben. Als de noordelijke landen op eigen initiatief uit de euro zouden stappen, wat de betere oplossing zou zijn, dan zou dat tot verwijten kunnen leiden uit het Zuiden en van buiten de eurozone. De euro zou dan immers in waarde dalen en iedereen met eurovorderingen zou dan met de brokken zitten en daarvoor de noordelijke landen de schuld geven. Zouden de zuidelijke weer hun eigen munten terugkrijgen dan zou iedereen daar meer begrip voor opbrengen. De noordelijke landen zouden in beide gevallen om het faillissement van de zuidelijke te voorkomen veel van hun schulden over moeten nemen, maar het ziet er toch naar uit dat dit onvermijdelijk gaat gebeuren. Maar zo lang die landen met ons in de muntunie blijven zitten heeft sanering geen zin. Er ontstaan meteen weer nieuwe schulden die ook niet afgelost kunnen worden en de crisis blijft dan voortbestaan.

De EU in zijn tegenwoordige vorm is geen geschikt gremium om belangrijke economische besluiten te nemen zei Verhofstadt en dat is zeker waar. Dat moet je dan ook zeker niet doen. Maar de vlucht naar voren die hij en Cohn-Bendit is geen verbetering.

De vergrijzing waar ze het over hadden is in het Noorden zeker zo sterk als in het Zuiden dus daar kan de eurocrisis ook iet aan liggen. Wat men onder een verslaving aan olie verstaat, weet ik niet. Is dat een pleidooi voor het overschakelen op wind-of kernenergie? Kernenergie met thorium als brandstof misschien in plaats van uranium? In dat geval zouden we geen kernbom problemen meer hebben en zou het afvalprobleem beheersbaar worden. Ze zeggen het niet in hun Manifest en we weten het dus niet. Maar gevreesd moet worden dat ze eerder denken in termen van windmolens.

De financiële markten reageren tegenwoordig sneller dan vroeger en vooral ook gelijkvormiger, omdat de marktpartijen allemaal met dezelfde soort computerprogramma’s werken. Dat heeft een soortgelijk effect als wanneer het aantal marktpartijen zou worden beperkt. Dat is niet gunstig, maar er valt weinig aan te doen. Afschaffen kan niet en aanpassen is dus geboden.

Wat wordt er bedoeld met het wegvagen van twee duizend jaar geschiedenis? Hebben ze het daar over de ruim 2500 jaar geschiedenis van Europa die begint met stadstaten in Griekenland en met Rome? Of over het moderne begrip Europa dat begint met Karel de Grote, ruim dertien honderd jaar later? Of over een christelijk Europa dat begint in een stal in Bethlehem? En wat heet wegvagen? Denken ze in het parlement echt dat Europa te vereenzelvigen is met de Parijse voorstad Brussel?

Tenslotte hebben de heren op één punt gelijk: de besluitvorming binnen de Europese samenwerking deugt niet. De organisatie van de Unie moet veranderd. Dat de bevolking van de Noordelijke landen zal toestaan dat hun staten worden opgeheven en vervangen door een Brusselse overheid met Guy Verhofstadt aan het hoofd, een overheid met zo’n slechte track record als de Europese Commissie en het Europese Parlement, dat is erg onwaarschijnlijk. Er zit dus maar een oplossing in het vat: de afschaffing van de Brusselse Commissie en het Europese parlement. De vervanging van die instituten door probleemgerichte organisaties als de ECB en het noodfonds, de Bankenunie en nog een stel andere. Die organisaties moeten bevoegdheden krijgen onder controle van de lidstaten. Ze moeten liefst niet in Brussel worden gevestigd, om de idee van een federaal Europa voor eens en altijd uit de hoofden te krijgen. Wat dit allemaal voor bijkomende voordelen zal hebben kunt U nalezen op deze site onder het lemma Europa.
Intussen lijkt me de idee om Verhofstadt hoofd van de Commissie te maken een goed idee. Dan kan hij tegelijk mee worden afgeschaft.

Op 3 oktober 2012 wijdde ook de NRC een halve pagina aan hun Manifest, zoals de Volkskrant dat al eerder had gedaan.
Wat mij verbaast is dat beide kranten dat zo kritiekloos doen, terwijl ze in het algemeen klaar staan om over alles een mening te hebben en niemand te laten wegkomen met wat in dit geval toch aantoonbaar een onzinnig betoog is.
Europa is een dichtbevolkt werelddeel en in dat werelddeel zijn België en vooral Nederland extra dichtbevolkte landen. Het is een gunstige ontwikkeling dat hier het kinderaantal afneemt, wat dan weer tot tijdelijk gevolg heeft dat de demografische opbouw minder piramidaal wordt. Dat wordt gecamoufleerd door de onverantwoord grote immigratie van de laatste decennia die ook om die reden als een ongelukkige ontwikkeling moet worden beschouwd. Maar om te suggereren dat een bevolkingsgroei als bijvoorbeeld in de Arabische landen plaats vindt voor hun of voor ons gunstig zou zijn, is een onverdedigbare en eerlijk gezegd een nogal domme stelling.
Ik weet dat men in het Europese parlement de Lente revoluties in het midden oosten als een uiting van opbloeiende democratie heeft gezien, maar gelukkig komt men wat van dat enthousiasme terug, sinds de opstand in Syrië en de machtsgreep van de Moslimbroederschap in Egypte.
Het manifest van Guy en Daniel is een lange aanklacht tegen de lidstaten die verantwoordelijk worden gehouden voor het debacle van de eurocrisis. Wat de beide heren bedoelen is dat Griekenland en Zuid Italië gewoon zijn doorgegaan met hun corrupte praktijken, terwijl men in Brussel had gedacht dat ze zich wel zouden aanpassen aan de meer gedisciplineerde overheidshuishoudingen van de landen ten Noorden van België. Die roekeloze verwachting is niet uitgekomen en daarvoor kan men inderdaad verwijten maken richting de Zuidelijke lidstaten. Maar toch vooral richting politici als Cohn-Bendit en Verhofstadt die de invoering van de Euro hebben gesteund in een Eurozone waar de Griekenlandachtigen deel van uit maakten?
Hoe kan een parlement en hoe kunnen politici die zich zelf democratisch noemen nu een federalisering van Europa bepleiten terwijl steeds opnieuw blijkt dat de bevolking van de Europese landen daar niets van moeten hebben? Moet het kwaadschiks[1] als het niet goedschiks kan? Moeten we werkelijk onze toekomst toevertrouwen aan mensen van het kaliber Verhofstadt en Cohn-Bendit die in volle ernst beweren dat Spanje en Griekenland hun vroegere welvaart aan het bestaan van de euro te danken hebben en hun werkeloosheid aan de onwil van de Noordelijke landen om nog langer mee te werken aan het Zuidelijke potverteren?
Het is toch evident dat de euro de oorzaak is van de enorme jeugdwerkloosheid. Natuurlijk moet er nu wat gedaan worden aan de organisatie van de Europese samenwerking. Om te beginnen het opruimen van de schijndemocratie in Brussel en het op poten zetten van een efficiëntere en nuchterder vorm van Europese samenwerking.
Het is voor iedereen duidelijk dat de landen die dat kunnen een gemeenschappelijke munt zullen proberen te behouden waarbij het irrelevant is of we die nu Euro of D-Mark noemen. Het is ook duidelijk dat niemand de samenwerking in Europa op wil geven, maar wel het inefficiënte en overbodige Brusselse apparaat dat politici als deze twee hebben weten te produceren.

[1] Voor Cohn Bendit, een van de oude maatjes van Baader en van Meinhof , zou het niet de eerste keer zijn dat hij de gewelddadige weg bewandelde. Ik citeer uit een biografie die U op het internet kunt vinden als U zijn naam intikt.
‚Er war einer der Gründer der Gruppe “Revolutionären Kampf“, eine Studentengruppe, die versuchte mit Arbeitern und Lehrlingen zusammenzuarbeiten. Er wirkte bei verschiedenen Hausbesetzungen mit, um gegen die Wohnraumzerstörung zu protestieren. Zusätzlich war er auch Gründer des Magazins “Pflasterstrand” (nach dem Slogan der 68er-Revolte: “Unter dem Pflaster liegt der Strand”)‘. Vanuit die vindplaats kunt U verder zoeken. Doen, het is de moeite waard.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in europa. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s