Oproepen tot haat.

Een oproep tot haat of discriminatie is veel gemakkelijker te bewijzen als die gericht is tegen een enkele persoon dan tegen een groep. Een burgemeester van Nijmegen die de burgers in zijn gemeente oproept om strafaangifte te doen tegen Geert Wilders en zelf met zijn college van wethouders naar het politie bureau stapt om het voorbeeld te geven, dat is iemand die oproept tot haat. Zo’n man als Bruls had naar mijn mening daadwerkelijk vervolgd horen te worden. De kans dat iemand als gevolg van dit soort publieke gedrag zich gelegitimeerd voelt om een aanslag te plegen op het Venlose Kamerlid was zeker niet denkbeeldig. Dat iemand aan de andere kant een vorm van geweld tegen groepen allochtonen gaat gebruiken, uitsluitend als gevolg van het woordgebruik van Wilders[1] zal heel lastig aan te tonen zijn.
Zijn uitdrukkingen als nepparlement en kopvoddentax een oproep tot discriminatie of haat? Is het gebruik van die uitdrukkingen een reden om iemand aan te klagen en voor de rechter te slepen? Ze getuigen niet van respect voor de bevolkingsgroep met kopvodden of voor de collega Kamerleden waar ze betrekking op hebben, maar een oproep tot haat is wat anders.
Artikel 137c en artikel 137d Sr zijn in de jaren ’70 in het Wetboek van Strafrecht gekomen ter uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Rassendiscriminatie. Godsdienst is wel geen vorm van ras, maar de wetgever heeft besloten om ook godsdienst op te nemen in de wet als discriminatiegrond. De artikelen 137c en 137d Sr hebben een gezamenlijke wetsgeschiedenis: de meningswisseling tussen de regering en het parlement tijdens de behandeling van het voorstel van wet.
Uit die wetsgeschiedenis blijkt dat de bedoeling van de twee artikelen was om de negatieve beeldvorming over bepaalde groepen in de samenleving tegen te gaan.
Negatieve beeldvorming over een groep kan leiden tot discriminatie en concrete negatieve gedragingen. Maar de artikelen zijn niet ingevoerd om de gevoelens van personen te beschermen. Het ging erom om negatieve gedragingen te voorkomen. Een oproep om ruiten in te gooien is strafbaar en ook het benoemen van een groep als geschikt om de ruiten bij in te gaan gooien. Maar om een hoofdoek een kopvod te noemen is wel beledigend tegenover de vrouw die zo’n hoofddoek draagt, maar daar gaat 137d niet over. En een oproep om die vrouw te haten of geweld tegen haar te gebruiken is het zeker niet. Strafrecht is een heel concrete vorm van recht. Vage normen, zoals die opgesloten liggen in de artikelen 137 c en d, zijn in dat opzicht nogal ongelukkig. Met de toepassing ervan moet daarom extra voorzichtig worden omgesprongen.
Het gaat daarbij om oproepen tot haat en de aanwezigheid van haat is in concreto pas bewijsbaar als die lijdt tot geweld of een mislukte poging daartoe.
De wens van Wilders om de immigratie van niet westerse allochtonen te stoppen impliceert niet automatisch een oproep tot geweld of tot gevoelens die in geweld kunnen uitmonden. Met meer recht kan beweerd worden dat het faciliteren van immigratie het geweld en de negatieve gevoelens tegen vreemdelingen in de hand gewerkt heeft, ook al bedoelden de voorstanders helemaal niet om tot geweld en haat op te roepen. Maar acties en oproepen die gericht zijn tegen Wilders persoonlijk zijn wel degelijk een vorm van bewuste gevaarzetting.
Niet alleen burgemeesters zouden zich behoren te onthouden van het kwalijke gedrag van hun Nijmeegse collega maar ook officieren zouden lang na moeten denken voor ze besluiten Wilders te vervolgen op basis van de haat en discriminatie artikelen. De kans dat ze zelf doen waar ze het Kamerlid van beschuldigen is levensgroot aanwezig, al zul je niet snel een collega officier vinden die dat gedrag zou gaan vervolgen.

[1] Willen jullie meer of minder Marokkanen? Door zijn aanhang beantwoord met minder, minder!

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in allochtonen, ethiek, strafrecht. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.