Afwenteling.

Belastingen komen niet altijd terecht bij degene voor wie ze zijn bedoeld. Dat heet afwenteling. De BTW is bedoeld als een consumentenbelasting en de IB als een persoonlijke belasting. De inkomstenbelasting is voor U bedoeld en die betaalt U ook zelf, maar de winkelier en de ambachtsman dragen de BTW alleen maar af aan de belastingontvanger. Ze dragen hem niet, maar berekenen hem door in de consumentenprijzen. De consument voelt hem. Dat is goed te zien bij een BTW verhoging, dan gaan de prijzen meteen en over de hele linie omhoog met een percentage dat van de BTW verhoging is afgeleid en wel bij iedere kruidenier en loodgieter met hetzelfde percentage.
Zo zou het moeten zijn, maar zo is het in de praktijk niet altijd. Sommige winkeliers maken van de gelegenheid gebruik om ook andere kosten door te berekenen en andere zijn bang voor klantenverlies en slikken de BTW prijsverhoging in.
In Amsterdam was er vroeger een meubelmaker die met kop en schouder boven de anderen uitstak. Iedereen die het zich kon veroorloven kocht zijn kasten bij hem. Die man was een kunstenaar en wilde een vast netto bedrag per jaar verdienen. Hij werkte daarom een vast aantal uren per jaar en als de inkomstenbelasting of andere kosten van levensonderhoud omhoog gingen verhoogde hij zijn prijzen. Als ze omlaag gingen, wat niet zo vaak gebeurde, werkte hij wat minder of verlaagde zijn prijzen. Dat zou niet moeten kunnen met de I.B., dat was geen afwentelingsbelasting, maar het gebeurde toch. Hele generaties CAO werknemers kijken naar wat ze netto verdienen en de verhoging van premies of belastingen is gewoon een element bij de loononderhandelingen.
Loonbelasting is een vorm van IB en uit het feit dat de overheid eigenlijk altijd partij is bij loononderhandelingen mag U afleiden dat de inkomstenbelasting van werknemers wel degelijk wordt afgewenteld. Dat betekent dat hij gedragen wordt door de werkgever en diens afnemers en niet door de werknemers.
Loonbelasting en BTW zijn met afstand de belangrijkste belastingen voor de schatkist. Beide worden geheven bij het bedrijfsleven en komen terecht in de prijzen. Dat geldt niet voor de BTW op exportgoederen. De BTW aftrek voor exporteurs kan daarom als een exportsubsidie gelden, maar voor de binnenlandse BTW en de loonbelasting geldt het wel, dat het bedrijfsleven de klos is. Zoals U weet is vooral de loonbelasting een hele ingewikkelde belasting en dat geldt nog meer voor al de verschillende premies die worden afgedragen voor werknemers en die in bijna alle opzichten met de loonbelasting gelijk te stellen zijn. Zou er niet veel voor te zeggen zijn om die premies en loonbelasting sterk te vereenvoudigen door er bedrijfsbelastingen van te maken en de loonbelasting af te schaffen? Mensen die niet in loondienst zijn gelden allemaal als in dienst bij zich zelf en krijgen een met de bedrijfsbelasting overeenkomende aanslag IB. Dat zijn over het algemeen de hoger inkomens, want de lagere inkomens hebben een baan of een uitkering. De tariefopbouw kunnen we afschaffen en ook de boxen kunnen de deur weer uit. Hoogstens nog een verlaagd tarief voor de marginale bedrijven en dat is dan dat.
Natuurlijk, er zullen wel weer mensen zijn die er op achteruit gaan, dat is niet te vermijden, maar denk eens aan de voordelen. De hele ingewikkelde belastingwetgeving kan worden afgeschaft. Een groot deel van de belastingconsulenten en van de belastinginspecteurs gaat nuttige dingen doen. Perceptiekosten verdwijnen, maar vooral het grote verschil tussen de netto-inkomsten van de werknemers en de loonkosten van de werkgevers verdwijnt, of liever gezegd wordt irrelevant . Voor in dienst genomen mensen met een uitkering en voor schoolverlaters wordt pas loonheffing afgedragen als ze na twee jaar nog in dienst zijn en productief geworden zijn. Illegale werknemers bestaan niet meer. Hoogstens werkgevers die niet voor alle werknemers afdragen. Dat alles niet meer herleid hoeft te worden tot individuen met allemaal privé omstandigheden die in aanmerking moeten worden genomen, wat een verschil !

Mensen die er onduldbaar op achteruit gaan worden geholpen via de bijstand en de sociale dienst. Dat is een voorbijgaand probleem en een betaalbare prijs voor de vooruitgang .

Er is een categorie mensen die mensen die een bijzonder probleem hebben en dat zijn degenen die te maken hebben met een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting of andere fiscale verdragen. Werknemers die in het buitenland wonen of daar een deel van hun inkomen vandaan halen. Hoe worden die behandeld als zij niet langer zelf belastingplichtig zijn maar hun werkgevers? Of anders uitgedrukt, kunnen we ons een dergelijke stelselverandering wel veroorloven nu we lid zijn van de EU en zo’n groot deel van ons nationaal inkomen via het buitenland loopt?

Het is duidelijk dat het de voorkeur verdient om dit soort stelselwijziging in EU of OESO-verband in te voeren of voor te bereiden. Maar ook als dat niet mogelijk zou blijken zou toch gekeken moeten worden of de kosten-baten-verhouding niet positief zou zijn. Die waarschijnlijkheid lijkt mij groot, al was het alleen maar omdat wij met eenzijdige maatregelen ter voorkoming van dubbele belasting ook al een eind zouden kunnen komen om inwoners tegen dubbele belasting te beschermen.
Te weten met het percentage dat de BTW-verhoging uitmaakt van de nettoprijs ex-BTW.
Het verschil tussen wat een werknemer “mee naar huis neemt”en een werkgever moet afdragen is erg groot en met de ingewikkeldheid van de administratie een van de belangrijkste oorzaken waarom het zo moeilijk is om in Nederland nieuwe bedrijven met werknemers te starten.
Vroeger verbonden we aan de persoonlijke omstandigheden alle consequenties die passen bij een persoonlijke belasting naar draagkracht. Persoonlijke verplichtingen, buitengewone lasten en schenkingen waren aftrekbaar en kosten werden niet tot het belastbare inkomen gerekend. Dat is al lang niet meer zo. Aan alle kanten zijn aftrekken afgeschaft en wordt er met forfaits gewerkt. De overstap naar een systeem waarin de individuen en hun omstandigheden geen rol meer spelen is lang niet zo groot meer als hij een generatie geleden zou zijn geweest.
De sociale diensten zullen aanvankelijk overbelast raken, maar die zouden tijdelijk bemand kunnen worden met bekwame ambtenaren die elders overbodig zijn geworden.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in geld en economie, recht. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.