Niet doen dus.

De ECB is er niet om de rente op de staatsleningen van de deelnemende landen laag te houden; daar moeten die landen zelf voor zorgen. De Europese centrale bank moet de inflatie in de Eurozone binnen de perken houden en het geldsysteem op orde. Daar is zij voor opgezet en als ze zich met andere dingen gaat bezig houden lopen we kans dat ze ook van haar oorspronkelijke taak niets meer terecht komt. De pogingen van sommige lidstaten om de ECB te gaan gebruiken voor taken waarvoor zij niet in het leven is geroepen is symptomatisch voor de crisis in de EU.
Het nieuwe stabiliteitsmechanisme of ESM is een veel betere kandidaat voor de taak om de economieën van de eurolanden te bewaken. Wie de oprichtingsakte goed leest ziet dat dit de auteurs voor ogen moet hebben gestaan. Maar in dat mechanisme heeft de commissie in Brussel geen enkele andere functie dan toekijken. Het ESM staat ferm onder controle van de lidstaten en past niet in het oorspronkelijke Brusselse schema. Kohl en Mitterand hebben de euro er doorgedrukt bij het Verdrag van Maastricht zonder er voor te zorgen dat er meteen ook de bestuurlijke en politieke infrastructuur kwam waarin een euro kon gedijen. Mitterand koos voor de euro omdat anders de D-Mark de dollarfunctie binnen de Europese Gemeenschap zou hebben gekregen. Hij deed het met andere woorden om de macht van het nieuwe Duitsland binnen Europa te beperken.
Dat nieuwe Duitsland had er misschien beter niet kunnen komen. Helmut Kohl heeft dat buiten iedereen om in overleg met Gorbatsjov bekokstoofden daarmee al zijn bondgenoten voor een fait accompli gesteld. Het heeft Duitsland tien jaar economisch achterop gezet en de vroegere inwoners van de DDR zijn nog steeds tweederangsburgers in hun nieuwe vaderland. Niemand is er op vooruit gegaan, zelfs Duitsland niet, maar wat gebeurd is is gebeurd.
Waarom we geen euro hadden moeten hebben binnen een douane-unie met twee of drie verschillende soorten economieën, daar is de laatste jaren genoeg over gezegd. Maar hoe we bestuurlijk nu verder moeten, daar hoor je merkwaardig weinig over.
De top van de Nederlandse overheid is voor een snelle doorpak naar een verenigd Europa, maar staat daar zo langzamerhand alleen in. Als er een ding duidelijk is geworden in de crisis, dan is het dat dit er niet meer in zit. Noord Europa is niet van plan de lasten van Zuid Europa op de schouders te nemen en in Duitsland zou er een grondwetswijziging voor nodig zijn, die er niet komen gaat. Wie goed kijkt naar de problemen in Italië die ziet waarom het hebben van twee verschillende economieën binnen één bestuurlijk verband geen aanrader is. Een Eu als eenheidsstaat met een gecentraliseerd bestuur in Brussel zou een soort Italië worden met Brussel als een soort super Rome. Niet doen dus.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in europa, geld en economie. Bookmark de permalink .