Waterhoofd vol Haagse drukte.

Onder deze titel stond op Paaszaterdag 2007 in de Volkskrant een politiek artikel van Nauta, de secretaris van het innovatieplatform uit een eerdere kabinetsperiode.
Kort samengevat stond er dat er buiten de af te vloeien ambtenaren waarin het regeerakkoord voorzag, nog tienduizend beleidsambtenaren teveel waren in Den Haag en dat mede als gevolg van dat “teveel” de uitvoering van het beleid ondeskundig en ondoeltreffend is georganiseerd. De schrijver maakte een vergelijking met andere West Europese landen en putte uit zijn ervaring als secretaris. Nieuw beleid zou niet de hoge prioriteit moeten hebben die er in de Haag aan wordt toegekend, constateerde hij, maar hervorming van de overheid op een manier die het mogelijk maakt dat een politiek aanvaard beleid, van welke aard dan ook, daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Dat de Nederlandse ambtenarij en daarmee de Nederlandse overheid niet efficiënt functioneert kun je van iedereen horen die er beroepshalve mee te maken heeft. Er wordt wel over gemopperd maar in organisatorische, wetenschappelijke of beschrijvende zin wordt er eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. Het onderwerp krijgt niet de publieke aandacht die het verdient. Misschien is een verklaring voor die zwijgzaamheid nog wel dringender dan een analyse van de malaise. Wat na de publicatie van het artikel gebeurd is en wat gemakkelijk te voorspellen was, is dat er een handvol brievenschrijvers gereageerd heeft en dat vervolgens het artikel van Nauta ad actas werd gelegd. We zijn nu een kabinet of wat later en in dit opzicht is er niets veranderd.
Bij ons gaat de discussie over de vraag of het bestaan van de overheid als zodanig positief of negatief moet worden beoordeeld, wat een volkomen zinloze discussie is. Geen land kan zonder overheid, de vraag is alleen of die goed functioneert. En dat lijkt dus een vraag die ons hier in Nederland niet wezenlijk bezig houdt. Dat er daadwerkelijk van binnen uit ooit iets gedaan gaat worden, behalve dan het hanteren van de kaasschaaf, is niet waarschijnlijk. De verantwoordelijken vinden dat de overheid moet doordraaien, hoe slecht die ook functioneert en dat van ingrijpende veranderingen in het apparaat kan daarom eigenlijk pas sprake zijn na een revolutie. En wie wil er revolutie, zo erg is het allemaal toch ook weer niet?

In feite is het langzamerhand zo erg wel. Sinds de Franse tijd heeft er geen ingrijpende hervorming meer plaats gevonden. Alle problemen die de overheid als de hare onderkent worden tamelijk willekeurig op het bord van bestaande departementale organisaties neergelegd. Soms krijgt een afdeling bij zo’n gelegenheid een nieuwe naam, maar meestal zonder dat er een specifieke nieuwe organisatie voor werd opgezet. In de praktijk betekent dit gebrek aan afstemming tussen probleem en organisatie, dat er allerlei overlappende problemen zijn, waar overheidsorganen van diverse pluimage zich ongecoördineerd mee bezig houden en elkaar in de weg zitten. Alles duurt langer, gebeurt minder goed en is duurder dan nodig. Dit land kent een grote welvaart die door een efficiënt bedrijfsleven wordt gecreëerd. Die welvaart camoufleert de zwakke prestaties van onze overheid.
De meeste van de bestuurlijke probleemgebieden onttrekken zich aan de ogen van het publiek, maar overal waar het zichtbaar is, zoals in het onderwijs of de zorg of op het terrein van justitie en veiligheid, blijkt dat onze overheid eerder functioneert op het peil van een ontwikkelingsland, dan van een ontwikkeld westers land. Veel slechter in elk geval dan een aantal westerse landen zoals bijvoorbeeld Finland, die zich deze luxe niet kunnen permitteren.

Onze welvaart wordt ondermeer mogelijk gemaakt door een gunstige geografische ligging, met betere transportmogelijkheden dan praktisch alle andere landen in de wereld en daarnaast door de nabijheid van een aantal hoog geïndustrialiseerde landen die ons nodig hebben..
Het land is klein en plat en heeft als gevolg daarvan uitstekende verbindingen. Het beschikt over een goede fysieke en sociaaleconomische infrastructuur. Dat geeft een voorsprong op de veel grotere Scandinavische landen. Toch worden die beter geregeerd en zijn ze welvarender. Er is geen land in West Europa waar relatief zo veel verspilling van overheidswege plaats vindt als bij ons. We zouden met een goede overheid met gemak het rijkste land van de wereld kunnen zijn en zijn een armzalige middenmoter tussen de westerse landen. Vraag de gemiddelde ondernemer in dit land of hij wat gebreken van de overheid zou kunnen opnoemen en voor U het weet is hij een dagdeel aan het woord.

Met ons bedrijfsleven, vooral het middelgrote bedrijfsleven is het prima in orde. Op die kurk drijven we met zijn allen. Maar onze overheid is van Oost Europese snit, incompetent, corrupt en slecht georganiseerd, een parasiet op de economie. Er wordt in Den Haag en in de ambtenarij van de grote steden onder gepresteerd en niemand doet er wat aan. Men meent met slogans over solidariteit en zorg voor de minder bedeelden in de samenleving critici de wind uit de zeilen kunnen nemen. Neoconservatieven zijn op ideologische gronden tegen de overheid, heet het dan. Maar dat is een stelling die niet door de feiten wordt gedekt. De conservatieven zijn in onze samenleving de voorstanders van een effectieve en goed georganiseerde overheid, die doet waarvoor zij is opgericht. Het zijn juist de progressieven die een nieuw Lompenproletariaat hebben geproduceerd en dat hebben geïmporteerd sinds ze in de zestiger jaren het discours in dit land zijn gaan bepalen. Volkomen onnodig is Nederland opgezadeld met een leger van slecht opgeleide beroepswerklozen en alles onder het motto van eerlijke verdeling en vooruitgang. De leugen regeert zei onze vorige Majesteit en de naam van die leugen is progressiviteit.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in overheid. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s