Europa bewoonbaar houden.

Het aantal niet westerse allochtonen in Nederland bedraagt nu meer dan twee miljoen en dan rekenen we de afstammelingen van vroegere immigranten niet eens mee. Dat is minimaal anderhalf miljoen te veel.
Hoe komen we daar weer van af? Terug sturen naar de landen waar ze thuis horen gaat niet. Dat willen die landen niet en zonder hun medewerking hoef je er niet aan te beginnen.
Zonder medewerking van de buurlanden trouwens ook niet. Grenzen dicht en weer bewaakt, zoals Wilders dat wil of die nieuwe rechtse club van Jan Roos, gaat niet werken. Nederland is economisch onderdeel van Duitsland en de grenzen dicht met dat land is economische zelfmoord.
Het is dus wachten tot Duitsland weer een rechtse regering heeft en de Scandinavische landen ook en dan gezamenlijk een verdedigbare methode ontwerpen om de immigratie tsunami te stoppen. Dat is één. Pas als de kraan dicht is kun je gaan dweilen.
Je moet er dan rekening mee houden dat de landen die op een zo belangrijk punt gaan samenwerken zich zullen onderscheiden van de EU landen die aan het project niet meedoen. Dat leidt automatisch tot een EU die in zones uiteen zal vallen. Frankrijk zit met hetzelfde probleem van overtollige moslims als de Noordelijke landen, dus het lijkt verstandig om Frankrijk er wel bij te betrekken.
De noordelijke landen plus Frankrijk hebben dan weer grenzen met de rest van Schengen en de EU en zullen hun economische samenwerking met die rest opnieuw moeten organiseren. Dat is minder erg dan het lijkt want aan die reorganisatie waren we toch al toe. De fout die er toe geleid heeft dat we nu met 28 lidstaten zitten in de EU en tenminste drie economische zones, moet dringend worden hersteld. In dat proces moeten we zien dat we Groot Brittannië er opnieuw bij betrekken.
Goed, de grenzen zijn dan dicht, hoe krijgen we het overtal aan moslims er weer uit? In de eerste plaats vereist dat een aantal aanpassingen in wetten en verdragen. Juridisch moet eerst vast staan dat het verwijderen van mensen met een bepaalde godsdienst niet in strijd is met erkende mensenrechten. De organisaties die er op staan dat het belijden van de islam tot de mensenrechten hoort zullen we moeten verlaten. Mogelijk horen de VN en haar dochter instellingen daar toe.
Vervolgens moeten we de wetten en maatregelen invoeren die hier blijven voor moslims onaantrekkelijk maken en vertrekken aantrekkelijk. Dat betekent geen uitkeringen en andere overheidsfaciliteiten meer en het creëren van een plek buiten Europa waar het leven in ieder geval beter zal zijn dan in de oorspronkelijke thuislanden van de moslims of in een Nederland zonder uitkeringen.
Dan zullen we ons strafrecht moeten aanpassen, zodat het niet meer alleen op individuen van toepassing is maar ook op identificeerbare groepen. Dat laatste moet te doen zijn want de hoofdkenmerken van de betrokken groepen zijn godsdienst en afkomst. Wordt er vanuit een moslimgroep een vermogensdelict of een gewelddaad gepleegd, dan zou de hele groep het haasje zijn in een vernieuwd systeem.
Alleen voor wie zich door onberispelijk gedrag van de overige leden van de groep onderscheidt wordt een uitzondering gemaakt. Je zou in dit opzicht ook kunnen denken aan het maken van uitzonderingen voor allochtonen van wie het gedrag door twee of meer autochtonen wordt gegarandeerd.
De groepen die van de groepsdelicten worden verdacht worden vooralsnog gehuisvest op schepen die effectief kunne worden bewaakt. Als de procedure achter de rug is en de groep is veroordeeld, dan brengen de schepen de betrokkenen naar de plek buiten Europa die voor de opvang is gereserveerd. Daar zitten ze hun straf uit en krijgen daarbij korting voor goed gedrag. Samen met de niet Europese vluchtelingen die niet langer worden toegelaten tot Europa, kunnen ze met werk ginds in hun eigen onderhoud voorzien. Na het uitzitten van de straf kunnen ze kiezen tussen terug gaan naar het land van oorsprong of in de opvang blijven. De gedachte is dat de meesten voor het laatste zullen kiezen.
Het project dat hier kort is samengevat is van een majeure omvang en zal veel van de energie van de betrokken Europese landen vragen gedurende een behoorlijk lange tijd. De kans dat het tot onmin met landen in de rest van de wereld zal leiden is niet gering en ook daar zal rekening mee moeten worden gehouden. Dat kan door de Europese afdeling van de NAVO uit te breiden en beter te bewapenen.
Het bevolking van het deel van Europa, dat in dit voorstel de rest van de wereld buiten zou gaan houden, bedraagt ongeveer driehonderd miljoen mensen. De Arabische landen hadden bij de laatste telling 280 miljoen mensen maar dat zullen er naar schatting in 2020 410 miljoen zijn. Zwart Afrika telt 1.1 miljard mensen en de groei is daar nog harder dan in Arabië. De meeste mensen zowel in Arabië en in Zwart Afrika zijn arm en in hun landen heerst geweld en onrust
Het lijkt duidelijk dat het gevaar dat Europa overlopen wordt niet denkbeeldig is en tegelijk ook behoorlijk acuut.
Het is niet onlogisch dat de immigratie naar Europa in hoofdzaak uit deze twee delen van de wereld komt en het is even logisch dat we onze aandacht moeten concentreren op het tegenhouden van die immigratie als we Europa leefbaar willen houden.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in europa. Bookmark de permalink .

Een reactie op Europa bewoonbaar houden.

  1. Robert Lopes Cardozo zegt:

    Wij moeten niet op Duitsland wachten; Duitsland (Europa) wacht op Nederland! Nederland huurt om het goede voorbeeld te geven enkele Griekse eilanden – zie mijn eerdere reacties. Voor asielzoekers, waarna de botenstroom stopt en niemand meer verdrinkt in de Middenlandse Zee. Als dat goed loopt worden op die eilanden ook illegalen en wetsovertredende allochtonen opgevangen. Wij zorgen voor menswaardige opvang, met bed-bad-brood, bibliotheek, moskee, voetbalveld. Omdat overbevolking het wereldprobleem is mogen de mensen daar zich niet voortplanten, dus prikpil (of mannen en vrouwen gescheiden, naar keuze). Niemand zit daar gevangen. Nederland helpt bij remigratie, legaal of illegaal (als het thuisland niet meewerkt mogen terugkeerders op eigen risico hun kust, of dat van een buurland dat niet in oorlog is, bereiken met een bootje dat vertrekt vanaf een Nederlands schip in internationale wateren. Mijn plan kost miljarden, maar is goedkoper dan opvang in Nederland. Geen cent meer naar corrupte regeringen die aan de migratie willen verdienen. Integendeel, bij tegenwerking worden de betrekkingen verbroken. Onze handel gaat dan natuurlijk gewoon door via een derde land, zoals al eeuwen gebruikelijk (Russen krijgen onze paprika’s tegenwoordig via Turkije).
    Het moslimgeloof wordt in Nederland verboden om in het openbaar te beleiden, omdat het een agressieve ideologie is. In de Koran staat namelijk de opdracht ongelovigen te onderwerpen; een moslim mag niet bevriend raken met ongelovigen. Wij treden helemaal niet uit VN-organisaties, wij proberen moslims daar te isoleren, enz. U bent niet ingegaan op mijn eerdere woorden, die ik hier niet herhaal.

    Op 1 augustus 1995 verscheen een groot artikel van mij in Het Parool, met de titel: “Stop de immigratie van kanslozen”. Het werd op de voorpagina aangekondigd, en later belde de VPRO om te vragen of ik mijn plannen op de tv wilde herhalen. Uiteindelijk heb ik nee gezegd omdat ik niet met mijn kop op de televisie durfde te komen met mijn voorstellen (kostendekkende immigratiebelasting, enz). Rond dat jaar werd Janmaat door de Hoge Raad veroordeeld voor zijn strijdkreet “Vol=Vol”. “Minder Marokkanen” mag nu niet hardop gezegd worden door een politicus. Onze rechters vinden Gandhi, die alle Engelsen wilde later repatriëren, een verstandige man. Van Wilders mag de helft van de Marokkanen gewoon Nederlander blijven/worden. Ik verdraag de abstract/verheven praatjes van juristen en theologen niet. U bent een uitzondering. Toch maakt ook u een contactgestoorde indruk. U gaat niet op mijn argumenten in (of moet ik uw verbluffende productie als weerwoord opvatten?).
    Om positief te eindigen: over de sociale wetenschappen geef ik u helemaal gelijk. Na mijn kandidaats sociologie in 1972 deed ik mondeling het doctoraal examen methoden en technieken bij prof. D. Phillips. Ik kreeg een negen en geen tien, want die gaf hij nooit. Daarna ben ik uit teleurstelling met die studie gestopt. Ik meende dat artikelen van journalisten in de krant, zoals van Karel van het Reve, Renate Rubinstein of Rudy Kousbroek, honderd keer interessanter waren dan de droefstemmende sociologische artikelen in de twee wetenschappelijke tijdschriften waar ik toen een goedkoop studentenabonnement op had. Volgens mij is economie, met hun wiskundige maskerades, ook geen serieus te nemen wetenschap.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.