Vreemd-taligen.

In de periode van het communisme, tussen 1917 en 1989, was voor de Russen het westen de dominante cultuur. Daaraan spiegelden zij zich en die volgden zij na, ook als ze zich er tegelijkertijd tegen afzetten.
Net zo dominant was de islam in de Middeleeuwen, toen in dit deel van de wereld islam, jodendom, oosters en westers christendom naast elkaar bestonden, met het jodendom in de rol van bemiddelaar. Byzantium was grootdeels van het Westen gescheiden doordat de islam de Middellandse Zee beheerste. Het contact tussen West Europa en Byzantium was heel beperkt en liep via een paar Italiaanse steden. Genua en vooral Venetië en ook wel via de lange omweg van de Baltische naar de Zwarte Zee door het Russische rijk van Kiev. De cultuur van het westerse christendom in die tijd kan als een satellietcultuur worden beschouwd, een satelliet van de islam.
Die rollen zijn intussen omgedraaid. De functies van industrie, transport, communicatie, energievoorziening, publieke gezondheid, om er maar een paar te noemen zijn in de moslim landen nu helemaal westers. Van een omgekeerde beïnvloeding is nauwelijks sprake meer. De moslims die we het beste kennen zijn de schoonmakers en ander laag gekwalificeerd personeel uit Turkije en Marokko. Wie zich als islamiet uit de lagere regionen van de samenleving omhoog werkt wordt niet meer herkend als allochtoon. Die verwestert, maar raakt daarmee ook zijn invloed kwijt op de gemeenschap waar hij uit stamt. De imams, die kunnen gelden als de authentieke vertegenwoordigers en spreekbuizen van de gelovige moslims, spreken nauwelijks Nederlands en worden vanwege hun archaïsche denkbeelden en hun afwijkende gedrag door de ongelovigen niet als gesprekspartners erkend.
Er is in het westen sprake van een moslim proletariaat met een eigen subcultuur, maar er is hier geen multiculturele samenleving. Niet wanneer daaronder wordt verstaan dat meer culturen op voet van gelijkwaardigheid met elkaar samenleven. Iets dergelijks was tot op zekere hoogte wel ooit in het Turkse rijk het geval. Hier kennen we dat niet en willen we het ook niet hebben.
Het is niet de bedoeling dat de Turkse en Marokkaanse achterstandswijken blijven zoals ze zijn. Wij hebben geen behoefte aan een nieuw proletariaat, nu het oude juist een generatie lang verdwenen is uit Nederland. We hebben ook geen behoefte aan een multiculturele samenleving in de stijl van het Ottomaanse rijk, waarbij bevolkingsgroepen langs elkaar heen leven en niet integreren. Hoe die etnische tegenstellingen hebben uitgewerkt kunnen we nog steeds op de Balkan en in het Midden Oosten zien. Het is nergens een succes gebleken. Het heeft overal tot etnische spanningen geleid die alleen door een politiestaat zoals die van Assad sr. in Syrië konden worden onderdrukt. Is er geen politiestaat dan zijn er burgeroorlogen zoals eerder in Irak en nu in Syrië.
Wil er van een geïntegreerde samenleving sprake zijn waarin ook de nieuwe Nederlanders zich thuis kunnen voelen dan moet er een nieuwe ruimte worden gecreëerd waarin wij gezamenlijk kunnen leven. Ook wij autochtonen zullen daar een inspanning voor moeten verrichten, maar het zal veel meer vragen van de nieuwkomers dan van ons. Er zal geen sprake zijn van integratie zolang de nieuwkomers hun oude talen blijven spreken en hun uitheemse kleding blijven dragen. Zoals de Kerk van Rome het Latijn als rituele taal heeft laten varen ter wille van de integratie en de aparte kleding van priesters en nonnen heeft afgeschaft, zo zullen de moslims dat met hun Turks en Arabisch moeten doen en met hun Midden Oosten gewaden.
Het gebruik van het Nederlands zal vanzelf een aanpassing aan de Nederlandse cultuur met zich mee brengen en het dwingt imams en andere gelovigen tot een vorm van inburgering die gunstig zal werken voor beide groeperingen, oude en nieuwe Nederlanders. Van hun kant zullen de oude Nederlanders dan merken hoezeer in veel opzichten ethiek en gewoonten van christendom en islam met elkaar verwant zijn, zodat samenleven tussen die twee best mogelijk zal blijken te zijn. Wat daarvoor nodig is, is het verdwijnen van de Wahabieten en andere fanatieke stromingen in de islam, waar geweld als een geoorloofd middel van religieuze handhaving geldt.
Er zijn twee uitgangspunten waar moslims het moeilijk mee zullen hebben en houden, maar die noodzakelijk zijn voor het behoud van een vreedzame samenleving: de gelijkwaardigheid van alle godsdiensten en levensovertuigingen en het afzweren van geweld als een middel tot het oplossen van conflicten. Dat laatste hangt duidelijk samen met het eerste. De gemeente Amsterdam, die bereid was heel ver te gaan om te moslims in de hoofdstad te integreren zag over het hoofd hoezeer binnen de moslimgemeenschap geweld een rol bleef spelen bij het in stand houden van de culturele grenzen met de Nederlandse samenleving.
Men verkeek zich in de Stopera op de excentrische positie van hun moslimgesprekspartners, die binnen de gemeenschap die zij pretendeerden te vertegenwoordigen veel minder invloed hadden dan onze overheid dacht. Dat bleek onder meer toen Marcouch zijn lijsttrekkersrol kwijt raakte in de Baarsjes, maar ook eerder al, toen in de Westermoskee de liberale gesprekspartners van B en W hun positie verloren aan een veel behoudender meerderheid. Zolang de gang van zaken in de moslimwijken wordt bepaald door vreemd-taligen in de moskeeën die inspiratie en financiële steun halen van buiten de landsgrenzen, zal men moeten verwachten dat integratie een utopie zal blijven.
Verschillen tussen de Europese en de moslim Nederlanders zullen altijd wel blijven bestaan, zoals dat ook voor protestantse en katholieke Nederlanders gold, maar daar kunnen we mee leven. Dat hoeft niet te verhinderen dat men met die verschillen deel uit maakt van dezelfde samenleving en dat iedereen door iedereen als een legitieme variant op de eigen cultuur worden gezien. Een samenleving mag best interne variaties vertonen, maar gettovorming of apartheid vormt een wig en is een recept voor geweld en andere Unfug.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in afrika, allochtonen, maatschappelijk, Midden Oosten. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s