Wat draagt Europa bij aan de oplossing van de crisis?.

Niet alleen Nederland maar alle EU landen hebben een rapport van Rehn ontvangen, dat U kunt vinden op http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm.
Het is geen opwekkende lectuur, omdat het eens te meer de ontoereikendheid van de Brusselse bureaucratie laat zien. In geen van de rapporten worden concrete aanwijzingen gegeven hoe overheden hetzelfde werk met minder geld en beslag van menskracht kunnen doen, terwijl dat toch de enige manier is waarop de kosten op de lange duur in de hand kunnen worden gehouden. Zowel de Nederlandse akkoorden van Rutte I en II als de Brusselse aanbevelingen zijn korte termijn politiek. Ze gaan meer over belastingverhogingen dan over sanering van overheidsuitgaven.
Ook valt op dat de commissie nooit met een rapport gekomen is waarin aandacht gegeven is aan de eigen bezuinigingen die door de Europese Raad zijn geëist. De verhoging van 925 miljard euro naar 960 miljard voor de de lopende periode is schandelijk. Maar de Raad heeft er uiteindelijk mee ingestemd en ook de Commissie en het Europese Parlement hebben haar intussen aanvaard. Minder dan ze hadden geëist maar meer dan ze hadden verdiend.
Het lijkt duidelijk dat de Nederlandse politiek zich in hoofdzaak met twee zaken bezig hoort te houden. In de eerste plaats moeten we de eigen overheidsfinanciën op orde krijgen en er daarbij rekening mee houden dat de groeicijfers blijvend lager zullen uitpakken dan voor de crisis werd aangenomen. Dat moeten we doen ongeacht wat Brussel daarvan vindt, want het is primair een Nederlands belang.
Als we de omvang van de Nederlandse overheidsuitgaven niet naar een aanvaardbaar niveau van bijvoorbeeld 25% van BNP terug weten te brengen, dan kan de economische groei voor een langere periode illusoir worden, met alle kwalijke gevolgen van dien. De tegenstelling die door een aantal progressieve partijen wordt gemaakt tussen vermindering van het aandeel van de overheid in het middelenbeslag en de verbetering van een aantal overheidsprestaties, vooral op het terrein van zorg en onderwijs, is vals. Alleen door het efficiënter aan te pakken kunnen de prestaties worden verbeterd en de uitgaven beperkt.
In de tweede plaats moeten we van de gevolgen van de crisis gebruik maken om samen met andere Noordelijke landen (de Neurolanden) op een majeure aanpassing van de Europese samenwerking aan te sturen.
Het is duidelijk dat de andere leden van de Unie, de Zeuro- en de Oeurolanden, een wijziging willen van het Stabiliteitspact om eurobonds mogelijk te maken die door de gezamenlijke Unielanden zullen worden gegarandeerd. Dat is een grote stap op weg naar verdere politieke eenheid, terwijl een dergelijke stap met handhaving van de discipline van het Stabiliteitspact niet mogelijk is gebleken. Daartoe zijn de Zeurolanden op het terrein van hun overheidsfinanciën niet in staat gebleken, al kan van Spanje wel gezegd worden dat het land onder de nieuwe regering zijn best heeft gedaan.
We moeten vrezen dat dit over de hele linie niet anders zal worden bij een grotere politieke eenheid en dat het gevolg ervan zou zijn een permanente stroom van geld uit de welvarende Neurolanden richting Zuiden en Oosten, ongeveer als we dat nu zien gebeuren in de Zeurolanden zelf. Spanje, Italië, België en Frankrijk kennen alle vier een subsidie van het Zuidoosten door het Noordwesten en voor geen van die landen is dat een positief gegeven.
Toen Slowakije zich losmaakte van Tsjechië en daar de subsidie ophield heeft het nieuwe land in betrekkelijk korte tijd orde op zaken gesteld en nu zijn de groeicijfers en de cijfers van de overheidsfinanciën daar beter dan ze ooit in de Tsjecho-Slowaakse tijd zijn geweest.
Het lijkt duidelijk dat ook in de andere Zuidelijke en Oostelijke landen van Europa, waar zich een dergelijk verschijnsel voordoet, de subsidiestromen moeten stoppen. Het beste middel daarvoor is een politieke en financiële scheiding tussen de regio’s. Dat is wel gebleken. Zolang het heilige moeten ontbreekt komt er van echte hervormingen niets terecht.
Misschien is het om politieke redenen handiger als een politieke opsplitsing in regio’s niet tot de Zeurolanden en de Oeurolanden beperkt blijft. In Duitsland bestaat zij al grotendeels maar als ook Oostenrijk, Nederland etc. een soort kantonnaal stelsel zouden aanvaarden en van die gelegenheid gebruik zouden maken om veel ouds en overbodigs af te schaffen, zou dit het voor Frankrijk c.s. misschien ook gemakkelijker maken om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. Wellicht met de belofte op de achtergrond dat eurobonds zullen worden ingevoerd als overal in de Eu de overheidsuitgaven beneden een overeen te komen percentage van BNP zijn gedaald. Het lijkt me duidelijk dat we dan een ECB en een Eurobondinstituut nodig zullen hebben die niet aan Brussel ondergeschikt zijn, omdat dan van de zo noodzakelijke onafhankelijkheid geen sprake kan zijn. Het lijkt integendeel voor de hand liggend dat alle Europese instituten op eigen benen komen te staan en dat we de veel te bureaucratische apparaten van Parlement en Commissie afbouwen.
Een opsplitsing in regio’s zou de onderlinge samenwerking in Europa bevorderen maar vooral ook de eigen verantwoordelijkheid van gebieden die nu achteroverleunen en de hand ophouden. Al die onverantwoorde structurele maatregelen in Zuid Spanje, zouden achterwege gebleven zijn als het geld ervoor niet zo ruimhartig door Madrid en Brussel ter beschikking was gesteld. Dat en een soortgelijk zorgeloos optimisme in de onroerend goed sector zijn de oorzaken van de dreigende deconfitures in Spanje en Portugal. In Frankrijk is het eerder het gebrek aan ruggengraat in de politiek, zodat daar de laatste verkiezingen konden worden gewonnen door de meest onverantwoordelijke partij, wat zoals gewoonlijk de Parti Socialiste bleek te zijn.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in europa, geld en economie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.