Etnisch profileren en andere progressieve Unfug.

Er is de laatste tijd nogal wat te doen over de vooroordelen die de politie zou hebben t.a.v. vooral Marokkanen en Antillianen, het z.g. etnische profileren.
Antillianen zijn er in Nederland maar dertig duizend of zo, maar Marokkanen vormen in de grote steden een aanzienlijke bevolkingsgroep. Daar praten we – orde van grootte – over een half miljoen. Het begrip vooroordeel is in dit verband nogal suggestief. Normaal wordt daarmee bedoeld dat je iemand uit een bepaalde bevolkingsgroep zonder goede reden slechter behandelt dan mensen uit andere bevolkingsgroepen, in casu dat je ze eerder verdenkt van bepaalde soorten misdrijven.
Maar dat de politie jonge Marokkanen en Bijlmerbewoners eerder verdenkt van ene beroving dan autochtone Friezen of grachtenbewoners uit Amsterdam, heeft een hele goede reden. Als je afgaat op de misdaadcijfers van de betrokken groepen is de kans dat je het door Marokkanen te verdenken bij het rechte end hebt aanzienlijk groter. De politie kan moeilijk anders dan haar onderzoeken richten op het soort mensen waarbij de kans dat een verdenking gegrond is het grootst is.
Het is niet de politie, maar het zijn juist de mensen die het soort begrippen als etnisch profileren gebruiken, waar wat mee loos is. Ervan uitgaan dat Marokkanen net zulke mensen zijn als alle anderen en geen reden zien voor een speciale behandeling van deze groep is het soort domme ontkenning van de werkelijkheid waar de progressieve overheid in ons land al generaties lang zo sterk in is.
Was men maar vanaf de zeventiger jaren bereid geweest bijzondere aandacht aan deze groep immigranten te besteden. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat er speciale Marokkaanse wijken ontstonden; door familiehereniging van Marokkanen alleen buiten Nederland toe te staan; door reguliere inburgering cursussen voor te schrijven met een examen aan het einde; door alleen woon- en verblijfrechten te geven aan wie daarvoor slaagde. Dan hadden wij en de geïntegreerde Marokkanen een groot en gezamenlijk probleem niet gehad.
Op de vraag of dat dan geen discriminatie is van Marokkanen als groep, is het antwoord: natuurlijk is dat discriminatie, maar heel terechte discriminatie. Als een cultuur zo door en door fout is, dat 50% van haar jongeren bewezen crimineel is en nog een onbekend percentage onbewezen, dan doe je iedereen die tot zo’n groep hoort een belangrijke weldaad door te zorgen dat zij verdwijnt.
De Marokkanen die het lukken zou om hun foute cultuur af te leggen zouden dan intussen normale Nederlanders zijn geworden. De vreedzame productieve samenleving, die we hier hadden voor de progressieven de macht in handen kregen, zou intussen zijn hersteld.
Het lijdelijk toezien hoe de Marokkanen het hier voor zich zelf en voor andere bewoners van dit land verknallen, is maar één van de voorbeelden van het kwaad dat de progressieven in de eigen westerse wereld en daarbuiten hebben aangericht.
Een ander voorbeeld is de dekolonisatie. Er is geen vroegere kolonie waar de welvaart niet met sprongen achteruit gegaan is vanaf het moment dat het land zelfstandig werd. Dat geldt ook voor Aziatische landen als Indonesië en India, maar het geldt op een catastrofale manier voor de Afrikaanse landen bezuiden de Sahara.
Het zou veel beter zijn geweest als die laatste landen nog in geen honderd jaar zelfstandig waren geworden, maar men daar de Portugese manier van koloniseren had ingevoerd. In de Portugese koloniën bestond geen rassendiscriminatie, maar ook geen algemeen kiesrecht. Mozambique en Angola werden bestuurd door een gemêleerde groep evolués, waarin het aandeel van de autochtone Afrikanen langzaam groeide. Op termijn van een eeuw of zo zou zonder revolutie of geweld het bestuur van het land in autochtone handen zijn gekomen en zou er een samenleving zijn ontstaan die rijp was voor een democratische regeringsvorm. Maar ook Portugal werd in de algemene dekolonisatie hysterie gedwongen zijn koloniën op te geven en ook daar kelderde de welvaart en brak het geweld uit. Van de ethnic cleansing die in Angola plaats vond, doordat vrijwel de hele gekleurde bevolking door de Bantoe’s het land uit werd gejaagd, hebben we hier in Europa nauwelijks iets gehoord. Maar het aantal gekleurden dat in Angola na de onafhankelijkheid werd vermoord en verjaagd was veel groter dan het aantal Marokkanen nu in Nederland.
Nu leven we intussen zeventig jaar na het begin van de dekolonisatie en kunnen we resultaten ervan zien. Nog steeds zal geen progressist toegeven dat er met de dekolonisatie grote fouten zijn gemaakt en dat het in feite ook een heel zelfzuchtige ontwikkeling is geweest. Kijkt U er de cijfers maar op na. Vanaf de dekolonisatie spiraalde de welvaart in de voormalige koloniën naar beneden en in de vroegere koloniserende landen steeg zij naar evenredigheid sterk.
Voor het afschaffen van de Apartheidsregime in Zuid Afrika geldt mutatis mutandis hetzelfde. Afschaffen van uitsluitend de rassendiscriminatie zou tot gevolg gehad hebben dat de belangrijke groep kleurlingen in de Engelse en Afrikaander bevolking zou zijn opgenomen. De diverse Bantoe volkeren misschien niet meteen, maar wel op wat langere termijn. Zuid Afrika was op het moment dat De Klerk met zijn onzalige besluit kwam met afstand het meest welvarende land van Afrika. Ook de zwarte Zuid Afrikanen waren er welvarender en beter opgeleid dan de mensen uit alle buurlanden. Die welvaart is met een schok afgenomen door de machtsovername van het corrupte ANC, een machtsovername die onder druk van de progressieve westerse mogendheden tot stand is gekomen.
Het is de progressistische ideologie waar alle ellende in Afrika aan te danken is. En onze media zwijgen er goeddeels over. U hoort en ziet hier nog geen fractie van alle ellende die op het ogenblik in Afrika plaats vindt. Nu ze eenmaal ‘vrij’ zijn in zwart Afrika zijn die landen en hun inwoners kennelijk niet meer interessant.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in afrika, ethiek, europa, geschiedenis. Bookmark de permalink .

7 reacties op Etnisch profileren en andere progressieve Unfug.

 1. Pieter zegt:

  “maar, 30.000 of zo”. In 2011 leefden er 141.000 Antillianen in Nederland.

 2. “Op de vraag of dat dan geen discriminatie is van Marokkanen als groep, is het antwoord: natuurlijk is dat discriminatie, maar heel terechte discriminatie.”
  In principe kan ik mij in dit specifieke geval hier in vinden. Maar daarmee is het hek van de dam.
  Want wie (mag) bepalen wanneer discriminatie terecht is en vanuit welke motivatie?
  Dat zelfde geldt ook voor de vrijheid van meningsuiting. Daar kun je ( binnen onze wettelijke kaders’) alleen maar ‘ja of nee’ tegen zeggen. Een beetje v.v.m. bestaat niet net zo min als een beetje discriminatie.

  • akasdorp zegt:

   Dat bepaalt ieder voor zich, dat kan moeilijk anders. En wat die vrijheid van meningsuiting betreft, die is geen vrijbrief voor belediging of andersoortig misdrijf. Van een ‘beetje vrijheid van meningsuiting’ kun je inderdaad niet spreken maar dat maakt het nog niet tot een absoluut recht en hetzelfde geldt voor discriminatie. Dat is niet een beetje of een boel, maar sommige soorten discriminatie mogen wel en andere niet.

 3. Nou moe, dit krijgt een wat vreemde wending.
  “Dat bepaalt ieder voor zich, dat kan moeilijk anders.”
  Mag ik hieruit begrijpen dat ieder voor zichzelf bepaald in hoeverre onze wetten van toepassing zijn?
  En dan: “En wat die vrijheid van meningsuiting betreft, die is geen vrijbrief voor belediging of andersoortig misdrijf.”
  De v.v.m. is geen vrijbrief voor belediging ? ?
  Ja natuurlijk wel. Daarom is de houding van Erdogan zo islamitisch-dictatoriaal en on-Westers.
  Ebru Omar noemde Erdogan een geitenneuker omdat hij o.m. de persvrijheid op schandalige wijze onderdrukt. Daar heeft zij volgens mij groot gelijk in maar de meeste Turken zien het als een belediging die verboden moet worden. Too bad for theme, want hoe anders moet zij haar punt duidelijk maken.
  Zoals gezegd, binnen de wettelijke kaders, mag alles gezegd worden over iedereen. Want wat voor de een belediging is, is voor een ander een waarheid als een koe. Als iedereen vanuit zijn eigen perceptie mag bepalen wat beledigend is (en dus volgens U zelfs een andersoortig misdrijf kan zijn) en dus bestraft kan/mag/moet worden is er geen v.v.m. zoals gedefinieerd in onze wet.

  De zelfde contradictie lees ik in uw: “Dat is niet een beetje of een boel, maar sommige soorten discriminatie mogen wel en andere niet.” Wat wel of niet mag is gedefinieerd in onze wetten, en dus ook zo bij discriminatie. Bent u het daar niet mee eens, probeer dan op democratische wijze de wet te veranderen anders zult u er mee moeten leven.
  Dit los van het feit dat ik het er mee eens ben dat de anti-discriminatiewetgeving in ons land het lastig maakt het ‘Marokkanen-probleem’ aan te pakken.
  En ook los van de praktijk, geeft u mij eens aan welke soort discriminatie in NL wel is toegestaan of acceptabel is ?

  • akasdorp zegt:

   Wat in een rechtszaak discriminatie is bepaalt de rechter. Dat neemt niet weg dat het verbod van discriminatie een vage norm is en juridisch dus een onding. Uit de jurisprudentie kun je wel min of meer afleiden wat de rechter onder discriminatie verstaat, maar in concrete gevallen blijft het toch nog vaak een gok. En dat v.v.m. een vrijbrief zou zijn voor belediging is een misvatting. Ook belediging is overigens een behoorlijk vaag begrip, maar als vaststaat dat er in strafrechtelijke zin van belediging sprake is, dan wijkt de vrijheid van meningsuiting. Zou dat anders zijn dan zou artikel 266 van het Wetboek van strafrecht zinloos zijn. Wat U kennelijk bedoelt is dat een belediging in strafrechtelijke zin niet te snel moet worden aangenomen. Dat gebeurt ook niet, al was het alleen maar omdat rechters en officieren ook andere dingen te doen hebben. Nog een punt: wie zelf beledigd wordt kan daar niet het recht aan ontlenen om op zijn beurt de ander te beledigen. Uw bewondering voor de wet gaat wat verder dan de mijne. U meent dat die altijd duidelijk is en dat is helaas niet zo. Maar daarom hebben we rechters die in concrete gevallen bepalen wat vage wetteksten betekenen

   • Peter Rissing zegt:

    Ho, hier moet ik even op studeren. Art 266 is nieuw voor mij, hier kom is dus op terug.

Reacties zijn gesloten.