De Volkskrant vindt ons niet progressief genoeg.

Maartje Bakker schrijft in de Volkskrant[1] een uitgebreid artikel over immigratie en integratie, waarin ze een reeks deskundigen van progressieve huize interviewt of citeert.

Han Entzinger noemt daarin de meeste politieke partijen, ook de progressieve een soort Wilders light. Als je het vergelijkt met dertig jaar geleden is het wel een grote verandering. Leo Lucassen, de Leidse gamma hoogleraar, meent dat de politiek hierin gegijzeld wordt door een klein deel van het electoraat. Niemand wil meer zijn vingers branden aan de verdediging van arbeidsmigratie, maar, vinden de deskundigen, de politiek heeft zijn feiten niet op een rij. Die feiten zijn dat er geen sprake is van een exponentiële stijging van de immigratie. ‘In zijn wetenschappelijke kring’, zegt Lucassen, ‘is vrije immigratie een heel normaal idee.

Hij wijst op het betrekkelijke gemak waarmee na de onafhankelijkheid van Indonesië driehonderd duizend Indische Nederlanders in onze samenleving zijn opgenomen. En hoeveel voordeel heeft Duitsland niet gehad van de instroom van de vele miljoenen Ostflüchtlingen, van wie velen niet eens Duits spraken, maar alleen Duitse voorouders hadden.

Ik vat het twee pagina grote artikel hier samen om U een indruk te geven van de slordigheid waarmee het pleidooi van Bakker voor meer immigratie was onderbouwd. In het van de wiskunde afgeleide spraakgebruik wordt  onderscheid gemaakt tussen lineaire en exponentiele groei. Lineaire groei is met een vaste hoeveelheid per tijdseenheid en exponentiële groei is een toename met een vermenigvuldigingsfactor. Wanneer je zegt het is geen exponentiële groei dan bedoel je in het algemeen dat het een lineaire groei is.

Nu, dat de toename van  het aantal migranten in Nederland en Europa niet lineair is bewijst de voorpagina van de krant. Duitsland verwachtte drie jaar geleden een groei van het aantal vluchtelingen van 200.000 naar 800.000.  Maar op diezelfde voorpagina stond een statistiek van een groei die door de jaren heen geen van beide is, niet lineair en niet exponentieel.  Die blijkt afhankelijk van externe omstandigheden. Hij is groter als er oorlog is in de wereld en neemt weer af als de hongersnood of de oorlog weer achter de rug is. Maar aan de basis van de migratie ligt de bevolkingsgroei en de armoede in Afrika en Arabië. Het is die groei die de apocalyptische ruiters tot leven heeft gewekt en is het grootst in de gebieden waar onze niet westerse immigranten vandaan komen.

Ik heb er bezwaar tegen als gammawetenschappers als Leo Lucassen zich opwerpen als deskundigen. Aan hun titel ontlenen ze een soort gezag, als ze over dit soort onderwerpen praten en dat gezag maken ze niet waar. Hij en zijn slimmere, maar bescheidener  broer Jan hebben samen een boek geschreven over 500 jaar immigratie in Nederland en hij meent kennelijk dat de immigratie van de laatste decennia een variant is op dit thema. Dat is niet zo. De immigratie van de joden uit Spanje en Portugal in de zestiende eeuw, de immigratie uit Duitsland in de negentiende eeuw, de migratie van Indische Nederlanders na de tweede wereldoorlog, ze hadden allemaal heel andere oorzaken dan de demografische verschuiving die er nu aan de gang is.

Immigranten, zegt hij, pakken geen banen af, maar dragen juist bij aan de staatskas. De dappere jonge mensen die de Middellandse Zee oversteken zijn precies degenen die een land als Nederland nodig heeft.’

De mensen die met wrakke bootjes de Middellandse Zee oversteken zijn een spectaculair deel van de immigratie, maar er arriveren veel meer immigranten gewoon per vliegtuig of per trein dan via een overtocht van Libië naar Lampedusa. Ook is de terminologie waarin over het probleem gesproken wordt buitengewoon onhelder. Probeer maar eens de cijfers te vinden van het totaal aantal inwoners van Nederland of Europa dat zelf elders geboren is of in eerste of tweede generatie afstamt van mensen die elders geboren zijn. Dan mag U wat mij betreft de illegalen daarbij verwaarlozen. Ook zo’n claim van dappere, ondernemende jonge mensen, waar Lucassen het over heeft, die een niet te verwaarlozen bijdrage zouden leveren aan onze economie: onzin met permissie. Ze zitten hier als regel zonder baan in asielzoekers centra, waar ze op kosten van de schatkist worden onderhouden en dus – tegen hun wil meestal – een negatieve bijdrage leveren aan de Nederlandse financiën.

Maar of we het nu over asielzoekers of over immigranten hebben, over westerse of niet westerse immigranten, alleen over eerste generatie of ook over tweede en derde generatie immigranten, dat wordt er in een artikel als dat in de Volkskrant meestal niet bij gezegd. Dat maakt die discussie erg verward. Het zou beter zijn als we ons qua cijfers beperkten tot de publicaties van het CBS en het zou prettig zijn als de media deskundigen zouden inhuren die dit soort cijfers voor gebruik in de media zouden kunnen vertalen.

En kranten zouden als het over statistieken en financiën gaat liever mensen met een behoorlijk bèta opleiding aan het woord moeten laten en geen quasi wetenschappers als Leo Lucassen.

[1] 20/8/`15

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in afrika, europa, Midden Oosten, Nederland. Bookmark de permalink .

2 reacties op De Volkskrant vindt ons niet progressief genoeg.

  1. Jan Govaert zegt:

    Ik meen dat het Karel van het Reve was die ooit fulmineerde over de sociologie als de – niet bestaande vakken.

Reacties zijn gesloten.