Het upgraden van de universiteiten.

We moeten gaan snoeien in de universiteiten. Sommige studierichtingen daar hebben tegenwoordig het niveau van de oude Havo of de MMS. Nu we toch moeten bezuinigen op het wetenschappelijk onderwijs zou het zin hebben om richtingen af te schaffen waarin iemand onopgemerkt jarenlang zijn onderzoeksgegevens kan verzinnen. Afschaffen of zo upgraden dat het aantal studenten behoorlijk wordt verminderd.

Universiteiten horen centra van excellentie te zijn en daarom moeten aan toelating en het niveau van de opleiding hoge eisen worden gesteld. Die rare fusies met Hoge Scholen kunnen dan weer ongedaan worden gemaakt en studenten die te kort schieten voor een universitaire opleiding kunnen daar dan gericht worden klaar gestoomd voor het bedrijfsleven en de ambtenarij.

Je zou je kunnen voorstellen dat om een hoger niveau te bereiken voor iedere universitaire studie een bachelors degree in wiskunde een toelatingsvereiste zou zijn.

Maar sommige mensen hebben nu eenmaal helemaal niets met wiskunde. Iets anders moeilijks zou daarom als alternatief moeten kunnen dienen en het gymnasium oude stijl zou  daar heel geschikt voor zijn. Een bladzijde Homerus kunnen lezen en vertalen is ook een goede toets.

De gedachte dat iedereen een universitaire opleiding moet kunnen volgen slaat eigenlijk nergens op. Het enige wat we ermee bereiken is dat het niveau van de universiteiten wordt verlaagt en daar schiet niemand iets mee op.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in onderwijs, wetenschap en filosofie. Bookmark de permalink .