Geloof heeft meer aspecten.

Op de site[1] van Jan Stemerdink staat een interessante beschouwing over geloof, met een discussie daaraan vastgeknoopt. Ik heb aan die discussie meegedaan met de volgende reactie.

Om te beginnen moet je geloof beter definiëren. Is geloven lid zijn van een kerkgenootschap en deel uit maken van etnische groepering die zich van andere onderscheidt door een gezamenlijk aanhangen van een leefwijze met rituelen en gebruiken en die al dan niet gericht is op de verering van een godheid?

Of is geloof een overtuiging omtrent de wereld en de daar heersende normen en waarden, die niet op de ratio maar op een persoonlijke keuze is gebaseerd?

Dat zijn verschillende vormen van geloof al kunnen ze natuurlijk wel samen gaan. Maar als ik het goed zie lopen ze in deze discussie door elkaar heen. Ik zelf ben niet gelovig.

Ik ben voor de oorlog geboren en opgegroeid in Limburg toen dat nog >99% rooms katholiek was. Ik ben ongelovig vanaf mijn achtste, d.w.z. vanaf een leeftijd dat ik me er van bewust werd dat het niet noodzakelijk waar was wat iedereen om me heen beweerde. Ik werd daarbij geholpen door het feit dat mijn moeder ongelovig was, al heeft die mij en mijn broers en zusters wel laten dopen en naar katholieke scholen gestuurd en al had ze het met ons nooit over het geloof. Ik was dus gelovig in de eerste betekenis van dat woord en ben daarmee gestopt toen ik van Limburg naar Amsterdam verhuisde en het niet meer hoefde. Maar gelovig in de tweede betekenis ben ik eigenlijk nooit geweest, maar dat wist ik pas toen ik er over na begon te denken.

Dat andere mensen wel geloven vind ik overigens prima. Je kunt daar steun in vinden en voor arme mensen is het vaak de enige bron van esthetiek en luxe in hun leven. Dat geldt dan met name voor het RK geloof en minder voor het protestantisme. Dat is aan de andere kant historisch gezien voor veel mensen de enige vorm van intellectuele activiteit geweest die ze zich konden permitteren.

Waar en niet waar, in de zin van wel of niet in overeenstemming met de feiten is een kwalificatie die niet op geloof van toepassing is. In een wetenschappelijk wereldbeeld past een geloof niet. Descartes zag dat heel scherp en verkondigde – om zich tegen de toen nog dodelijke beschuldigingen van atheïsme te beschermen – zijn twee werkelijkheden theorie. Twee waarheden die naast elkaar bestonden en elkaar niet beten, maar serieus kun je die theorie niet nemen.

Spinoza heeft in zijn Ethica laten zien hoe een vorm van geloof met de wetenschap in overeenstemming te brengen zou zijn, maar dat is wel een erg uitgeklede vorm van geloof, die weer niet die steun en bevrediging geeft waar mensen zich zo aan kunnen hechten.

Ik meen dat je mensen hun geloof moet laten als ze daarvoor gekozen hebben en discussies tussen gelovigen en ongelovigen hebben nog nooit wat opgeleverd.

[1] https://janstemerdink.wordpress.com/2014/10/06/waarom-ben-ik-niet-religieus/

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in geloof. Bookmark de permalink .