Wetenschap en discriminatie.

Mensen zijn als soort zo jong dat er tussen de ondersoorten nauwelijks verschillen bestaan. Chinezen en Europeanen zien er wat anders uit en spreken andere talen, maar verder zijn hun verschillen te verwaarlozen. Dat geldt voor alle afstammelingen van de Afrikanen die tienduizenden jaren geleden naar de rest  van de wereld zijn uitgezwermd.[1]

Alleen in Afrika zelf, waar de gemeenschappelijke voorouder veel verder in het verleden leefde, is er sprake van verschillen tussen ondersoorten die de moeite waard zijn.[2] Wij plegen die verschillen over het hoofd te zien omdat de Bantoe negers eigenlijk de enige Afrikaanse ondersoort zijn die we kennen. Zien zwarte mensen er wat anders uit dan de gemiddelde Bantoe, dan wordt dat automatisch op rekening geschreven van hun Europese voorouders die een deel van het genetisch materiaal hebben aangeleverd dat zwarte mensen in de westerse wereld kenmerkt.

De meeste Amerikanen en Europeanen zijn zich  van de diversiteit in zwart Afrika nauwelijks bewust. Alleen de San in Namibië en Zuid Afrika[3] worden in het algemeen als verschillend van de Bantoe erkend, maar de genetische diversiteit is in feite veel groter. Sinds de recente migratie van Afrikanen naar Europa is daar wel enige verandering in gekomen[4] maar in het algemeen verdelen we mensen ten onrechte nog steeds in zwart en niet-zwart.

Ik denk dat we hier in Nederland wat wijzer zijn geworden op dat punt door het optreden  van Hirsi Ali, van wie bekend is dat ze voor honderd procent van Afrikaanse afkomst is, maar die zich als politica in Nederland en later in de VS duidelijk van de afstammelingen van de Amerikaanse negerslaven onderscheidde[5].

Ook president Obama is – voor de helft – van Oost Afrikaanse afkomst, waarbij wat onduidelijkheid bestaat of die Afrikaanse voorouders Luo waren of gedeeltelijk Luo en voor het overige  Arabieren. In elk geval waren het geen Bantoe.

Wie wel, voor zover we weten, honderd procent Bantoe waren zijn de voormalige Zuid Afrikaanse president Nelson Mandela en de voormalige Ghanese SG van de UN, Kofi Annan, beiden in hun tijd vooraanstaande wereldleiders.

Etnische verschillen zijn relevant maar vooral in statistisch opzicht. Ongeveer zoals dat op veel terreinen geldt voor de verschillen tussen mannen en vrouwen. Ook buiten de eigenschappen die direct met de voortplanting te maken hebben zijn die verschillen er en die houden onder meer in dat er veel meer mannelijke eerste ministers en Nobelprijswinnaars zijn dan vrouwelijke maar ook meer mannelijke geweldscriminelen.

Het lijkt me interessant om dat soort verschillen in kaart te brengen, wat ondermeer zou kunnen betekenen dat allerlei vaststaande menigeen op dat punt weerlegd zouden kunnen worden. Maar om een of andere reden wil de publieke opinie hier nog niet aan. Het gevaar van discriminatie ligt op de loer, vreest men.

Zelf denk ik dat het andersom is. De vrees om betrapt te worden op discriminatie weerhoudt de mensen om feiten op dat punt te onderzoeken en om misverstanden uit de weg te ruimen. Feiten discrimineren niet, dat doen mensen en linkse mensen even hard als rechtse mensen uit Alabama.

 

[1] Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Recent_African_origin_of_modern_humans

[2] Verschillen tussen ondersoorten is iets anders dan de verschillen tussen individuen. Ondanks de humanistische leerstelling dat alle mensen gelijk zijn, zijn de verschillen tussen individuele mensen qua aanleg en competentie heel groot, ongeacht de ondersoort waar ze toe horen. Hetzelfde geldt voor de culturen, waarvan de dominante westerse cultuur er één is.

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Early_human_migrations#Within_Africa

[4] Voor wie er oog voor heeft is duidelijk dat Oost Afrikanen als Somaliërs en Ethiopiers nauwer met Europeanen verwant zijn, ondanks hun donkere huidskleur, dan met de Bantoe negers.

[5] Dat gold niet voor de bewoners van een Haags flatgebouw, die bang waren dat de waarde van huizen zou dalen als mensen van Afrikaanse afkomst daar zouden komen wonen en zich om die reden tegen de komst van Hirsi Ali verzetten. Een beetje dom, zou onze koningin dat desgevraagd zeker vinden.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Amerika, europa, geschiedenis, maatschappelijk, wetenschap en filosofie. Bookmark de permalink .