Europa is in zijn bestaande vorm niet democratisch.

Hoe je de Europese samenwerking  ook vorm wil geven, het lijkt me onontkoombaar dat die vormgeving niet tegen de wil van de meerderheid van de bevolking van de lidstaten in kan gaan. Die meerderheid ziet zich vertegenwoordigd door een eigen nationale overheid en niet door een Europees parlement dat geen legitimiteit lijkt te hebben en waar de meerderheid van de Europeanen niet van weet wat het doet of waarom het er is.

Waarom Europeanen zo veel meer geïnteresseerd zijn in hun eigen parlement en regering dan in Brussel is simpel: van hun eigen overheid zijn ze afhankelijk en van Europa niet. Als Brussel morgen zou worden afgeschaft ging het leven in de lidstaten gewoon door. Als morgen de rijksoverheid en de gemeentelijke overheden in Nederland zouden ophouden te bestaan werd het chaos.

Dat de Raden van Ministers en van Regeringsleiders de beslissingen nemen op Europees niveau en daarvoor op nationaal niveau aanspreekbaar zijn lijkt daarom democratischer dan wanneer de commissie dat doet onder controle van het Europese Parlement. De gedacht om de democratische controle op Europees niveau uit te breiden, door meer bevoegdheden bij het Europees parlement neer te leggen, is in wezen ondemocratisch. Zij lijkt mee om die reden niet in overeenstemming met de wens van een meerderheid van de Europeanen.

e Oostelijke lidstaten hebben in de tweede helft van de vorige eeuw ervaring opgedaan met een centralistisch bestuur, vanuit een vreemde hoofdstad. Die zijn moeilijk enthousiast te krijgen voor een herhaling, ook al zouden we die dan dit keer democratisch noemen in plaats van communistisch. Op dat punt is er kennelijk sprake van ernstige Brusselse bijziendheid.

Er is een tweede weeffout in Europa. Een monetaire Unie had er nooit mogen komen tussen landen met zulke uiteenlopende economieën. De ernst van de combinatie van onevenwichtige economieën en ongezonde overheidsfinanciën bij de Zuidelijke lidstaten bleek toen in 2007 in Amerika een crisis uitbrak in het internationale financiële stelsel. De schulden die de Europese staten aan  moesten gaan om hun banken te redden bleken vooral in de Zuidelijke landen  de emmers te laten overlopen. De financiële markten kwamen plotseling tot de ontdekking dat vertrouwen in de Euro niet hetzelfde is als vertrouwen in Griekenland of Italië. De markten verloren het vertrouwen in het Zuiden en sindsdien is de Eurozone de facto gesplitst in een Noordelijk en een Zuidelijk deel. Het beste is dat te zien aan de werkloosheidscijfers, maar ook in de overheidsschulden zijn er dramatische verschillen., vooral als men niet alleen naar de schulden van de centrale overheid kijkt maar ook die van de lagere overheden meeneemt.

Een combinatie van democratisch bestuur en financiële Europese samenwerking blijkt in de praktijk een onmogelijke opgave. De Noordelijke landen geven honderden miljarden steun aan het Zuiden en vragen in ruil daarvoor controle op de Zuidelijke overheidsuitgaven. In het Zuiden beschouwt men dat als in strijd met hun democratische rechten. De volksopstanden in Griekenland en Spanje, die zich richten tegen de brave Duitse bondskanselier Merkel zijn daar een bewijs voor. In Brussel steekt men voor deze ontwikkeling de kop in het zand. .

Toch lijkt het me duidelijk dat we geen democratisch Europa kunnen hebben waar de Noordelijke helft zijn wil oplegt aan de Zuidelijke en tegelijk haar belastingbetalers laat opdraaien voor de fouten van politici in andere landen. Er is dus maar een democratische oplossing en dat is het uitstappen van de Noordelijke landen uit de euro. Dan wordt het lek in elk geval gedicht en kan men de burgers in de Noordelijke landen vragen of ze eenmalig willen helpen de overheden en de banken in het Zuiden te saneren. De burgers in het Zuiden kan dan gevraagd worden of ze de maatregelen die voor een sanering nodig zijn willen steunen, als het alternatief een staatsbankroet zou zijn.

Van Draghi en zijn ECB zijn we dan af en besluiten kunnen weer op een democratische manier genomen worden.

 

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in europa. Bookmark de permalink .

4 reacties op Europa is in zijn bestaande vorm niet democratisch.

 1. guus Bierman zegt:

  Toon,
  dit thema is bekend en het is ook juist zoals je het beschrijft ! Echter ik wil er nogmaals op wijzen dat nu primair opgelost moet worden de situatie met Rusland en ga een dialoog aan . Krijg dan die zogenaamde Noord economie goed aan de gang en dan kan je je permitteren om een hervorming binnen de EU te verkrijgen zoals jij het hierboven beschreven hebt !
  Twee battles ,de EU met al zijn problemen en de sancties wat een enorme druk geeft op die landen die hun producten en economie voor elkaar hebben/hadden en proberen hun hoofd boven water te houden moet je niet forceren om nog eens een “strijd “met Rusland aan te gaan . Dat is wat de linkse elite in Brussel en Amerika willen . Amerika heeft makkelijk praten is ver weg van Europa en hebben een single economie in een land wat zo groot is als Europa ! Ik heb liever rust in Europa beter een goede buur dan een verre vriend sort of speak !!!!

  • akasdorp zegt:

   Guus, wat Rusland betreft praten we langs elkaar heen. Ik ben helemaal geen voorstander van ruzie met Rusland. IK heb alleen bezwaren tegen het gebruik van geweld tussen Europese landen. Vooral ook omdat als de een het doet de ander niet kan nalaten zich daarop voor te bereiden. Verder heeft Rusland veel meer last van de lage olieprijzen dan van de sancties van de EU.

 2. Guus bierman zegt:

  Toon ,
  Je begrijpt het nog steeds niet ! Natuurlijk zijn we allemaal tegen geweld .zoals je weet hebben we in Europa 12% werkeloosheid ! Ik ben er 100% van overtuigd dat het door Brussel komt ! Brussel schreeuwt het uit Banen,Banen (Barosso en nu Junker) maar ze krijgen het niet voor elkaar ! Nee ze begrijpen er zoveel van dat ze Rusland provoceren met hun uitbreiding richting Oost en daardoor Rusland ergert .Putin denkt Oekraine in de EU dan later Nato op de Krim dat gebeurt niet en neemt de Krim in ! Mag dat ? In Putin zijn gedachte zeer zeker ,daar het vroeger Russisch was en hij geen Nato in Sebastapol ,de Russishe marinehaven hebben wil .precies de zelfde reden had Kennedy tijdens de Cuba crisis om de de Russische raketten uit Cuba te weren en er zelfs een atoom oorlog riskeerde ,let wel Rusland viel de Krim in nadat de EU provoceerde en niet andersom !
  Een gedeelte van de stagnerende economie in Europa wordt veroorzaakt door de sancties in ieder geval het helpt niet tot verbetering van onze handel zo ook voor Rusland .Begrijp ik dat je blij bent met dat Rusland meer last heeft van een lage olieprijs dan de EU en Amerikaanse sancties ?
  Nee helaas hebben de EU acties geleid tot geweld wederzijds in de Oekraine ?Kieve schiet met clusterbommen op zijn zogenaamde Oekraïners die eigenlijk in het Oosten bestaan uit 80 % Russen .
  Als we Human zijn wat wij in het westen hoog in het vaandel hebben staan dan ga je proberen dat geweld te laten ophouden !
  Dat verkrijg je door een dialoog teforceren en te gaan praten met Rusland om die escalatie van geweld te stoppen .
  Nogmaals de EU in de hedendaagse vorm kan niet op twee fronten vechten met een Rusland en twee de zuidelijke lidstaten in leven houden .Dat is de realiteit ! Wanneer ziet die linkse elite in Brussel dat in ?

 3. akasdorp zegt:

  Guus, wat Rusland betreft praten we langs elkaar heen. Ik ben helemaal geen voorstander van ruzie met Rusland. Ik heb alleen bezwaren tegen het gebruik van geweld tussen Europese landen. Jij ook zeg je. En ik ben ook niet voor sancties tegen Rusland en helemaal niet tegen olieprijzen die zo laag zijn dat ze de ontwikkeling van Schaliegas en -olie frustreren.

Reacties zijn gesloten.