Racisme van de andere kant.

 

De racistische opmerkingen die Marokkanen maken zijn niet racistische maar provocerend bedoeld. Het mishandelen van niet-Marokkanen, zowel de criminele als de niet-criminele mishandeling, moet gezien worden als de taal van de straat.

Jan Dirk de Jong, een socioloog en criminoloog aan de VU schreef dit naar aanleiding van het incident waarbij een zwarte zwangere vrouw werd uitgescholden voor negerhoer en vervolgens afgeranseld, wat tot een miskraam leidde.

Wat De Jong met zijn artikel in de Volkskrant van 15/5/12 bedoelde of wat hij ermee wilde bereiken is niet helemaal duidelijk. Om de betrokken Marokkaanse jongens naar aanleiding ervan racistisch te noemen vond hij misleidend. Hoe zo misleidend? En trouwens ook al moeten we het niet racistisch maar anders noemen, maakt het dat minder erg?

Wat doen sociologische criminologen als De Jong om het probleem van de straatterreur op te lossen. Menen ze dat dit hun taak niet is? Dat ze er niet zijn om problemen op te lossen maar om ze te begrijpen? En wat is begrijpen in dit verband? Nieuwe namen geven?

Het gedrag van veel Marokkaanse jongeren in de publieke ruimte is intolerabel. Het lijkt de taak van sociologen en criminologen te zijn om dit probleem te analyseren en er effectieve oplossingen voor aan te dragen. De Jong is iemand die zich al jaren met het Marokkanenprobleem bezig houdt. Hij heeft als een soort buurtwerker in het Overtoomse Veld gewerkt en beschouwt zich als one of the guys daar. De cultuur die er heerst is de cultuur van de straat en die is volgens hem niet speciaal Marokkaans al overlappen de straat en Marokko elkaar wel hier en daar. Om te zien hoe hij zich zelf tegen deze achtergrond ziet moet U een uitzending van Pauw en Witteman  van een jaar of zes geleden bekijken[1].

Het begrip racisme aan de VU lijkt veel te lijken op dat van de Human Rights Council in Genève[2]. Racisme is wat niet westerse mensen wordt aangedaan door westerse en bij Marokkanen kan om die reden alleen al van geen racisme sprake zijn.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in ethiek, strafrecht en criminologie. Bookmark de permalink .