De corruptie van Blatter.

De Volkskrant  interviewde op 26/5/15 de dochter van FIFA president Blatter over de corruptie van haar vader. Zij ontkende daarin overtuigend dat haar vader geld zou aannemen en zich daardoor zou laten beïnvloeden bij zijn beleid als voorzitter.

Maar, voor zover ik weet, heeft niemand hem daar ooit van beschuldigd. Wat mensen van hem zeggen – en met enige reden – is dat Afrikaanse en Aziatische voetballanden op hem stemmen, als hij zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap, omdat hij aan hun belangen, die vaak van financiële aard zijn, voorrang geeft in zijn beleid. Niet dat hij zich laat omkopen dus, maar dat hij zelf omkoopt met geld van de wereld voetbalbond, om zijn macht te behouden.

Corruptie is een van die woorden die van verschillende betekenissen worden voorzien, al naargelang dat de spreker beter uitkomt. Wanneer je de grondbetekenis van het woord gebruikt, verrotting of ontbinding, dan is Blatter wel degelijk corrupt. Hij gebruikt zijn macht voor andere doelen dan waarvoor hem die is toevertrouwd en hij bevoordeelt partijen onrechtmatig  in ruil voor tegenprestaties. Dat belemmert het goede functioneren van de bond en dat is wel degelijk corruptie, maar niet in de afgeleide betekenis die de krant eraan geeft in dit interview.

Wat de Volkskrant deed is trouwens de toepassing van een hele oude truc uit de retorica. Als je je ergens tegen verdedigen moet, formuleer dan de beschuldiging als iets anders dan je in werkelijkheid gedaan hebt en trek daar dan met verontwaardiging tegen van leer. Dat werkt veel beter dan regelrecht ontkennen.

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in europa, geloof en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

8 reacties op De corruptie van Blatter.

 1. Guus Bierman zegt:

  Afgelopen week hadden we het bezoek van President Erdogan .Het is deze man die aan de macht is gekomen door een groot gedeelte van de bevolking die hem democratisch hebben gekozen ! So far so good zou je zeggen maar schijn bedriegt .Ik heb vele Turkse vrienden zowel zakelijk als prive ! Mijn ervaring is ,als je met ze praat dat ze totaal niet achter Erdogan staan . De meerderheid is verkregen onder de 80 miljoen bewoners door die Turken die absoluut niet weten wat een moderne democratie is ! Het democratisheTurkije van Erdogan is er een van onderdrukking ,waar Homo’s ,niet gelovigen van de Islam ,rechters ,journalisten ,joden en advocaten die het niet eens met het zijn systeem eens zijn een moeilijke tjd meemaken ,waarbij op sluiting niet geschuwd wordt !
  Zijn hele houding straalt dat uit en hij slaat zich op zijn borst dat Turkije zo economisch goed gaat ,maar dat wordt gedaan door de seculaire bevolking en niet door de Oost Turken waar de toestand nog dertig jaar en meer terug is vergeleken met wat bijvoorbeeld een Istanbul !
  Mijn vrienden in Turkije vertellen mij ,als ik ze over onze Turkse immigranten vertel ,dat dat de Turken zijn die zij ook nou niet tot hun landgenoten beschouwen
  Kasdorp heeft al veel uit een gezet over de Islam ,zeer objectief ,maar de bottom line is dat op dit moment de Islam zoals door Erdogan verkondigt geen plaats heeft in een westers democratie ! De islam heeft zeer zeker een plaats.maar dn moet dit geloof de normen en waarden van onze democratie respecteren ,doen ze dat niet krijgt men problemen die wij reeds hebben in ons land .
  Nee president Erdogan is een fanatieke Moslim ,mag hij zijn ,maar uitspraken zoals een paar jaar geleden van “de pieken op onze Europese Moskeeen zin de lansen waarmee we Europa zullen veroveren ” passen in onze westerse wereld niet ! Dus nooit buigen voor die man ,alleen als hij laat blijken dat hij een echte democratie nastreefd waar wij eeuwen voor gevochten hebben om het zover te bereiken wat we nu als West Europa hebben !,

 2. san zegt:

  Wat een vooringenomen onzin, Guus. Die Turken die jij spreekt over de NederTurken zijn niet de juiste mensen om mee te spreken over deze zaken. Misschien zijn ze jaloers op de Europese Turken omdat ze zelf geen visum kunnen krijgen voor Schengen. Uit alle onderzoeken blijkt dat de Turken in Nederland mijlenver voor liggen op de Turken uit Turkije. Bijvoorbeeld, van de 2e generatie Turkse jongeren doet gemiddeld maar 5% aan het dagelijks gebed en maar 20% van de meiden draagt een hoofddoek (in Turkije het dubelle). Ook is het onzin om te beweren dat de seculiere elite verantwoordelijk zou zijn voor de economische groei. Ik heb niets met Erdogan, maar je kan de seculieren niet zo ophemelen. De sterkste groei vind met name in Centraal-Anatolie plaats en in mindere mate in het noord-oosten en zuid-oosten van het land, waar elke dag weer nieuwe fabrieken bij komen. En Kasdorp maakt de fout door de voorgeschiedenis van de Renaissance en de Reformatie te ontkennen. Die lagen namelijk juist in de vorm van Turkse islam! De eerste bouwwerken in het Byzantijnse rijk die als renaissancekunst worden beschouwd (Palaiologische renaissance) zijn vaak gebouwd door Turkstalige (Khazaren, Turkmenen) bouwvakkers, wat valt op te merken uit de vele Turkse en Seldjoekse sculpturen, bijvoorbeeld in de Hagia Sophia van Trabzon. Dat de Turken de Griekse scholen gewoon lieten functioneren geeft ook aan dat deze geschiedenis niet simpelweg is verdwenen. En dan heb ik het nog niet over de architectonische kunsten en wetenschap die vanuit El-Andalus al werden geexporteerd en leidden tot het ontstaan van Gothische bouwkunst. Het legen van de gebedsruimte, het vernietigen van afbeeldingen en verwerpen van afgoden, de nadruk op een individuele godsdienstbeleving en godsdienstvrijheid, het zijn allemaal concepten die via de Turken Europa bereikten en de reformatie in gang brachten. In feite hadden de Turken al ver voor de Europese volkeren een seculiere wetgeving, de Yassak die ongeacht godsdienst van toepassing was op alle onderdanen, en die niet gebaseerd was op een enkele religie.

 3. akasdorp zegt:

  San stelt dat de renaissance en reformatie niet een West Europese aangelegenheid zijn geweest maar dat die zich ook in Turkije hebben voorgedaan.. Wat hij zeggen wil is dat niet alle Griekse geleerden na de val van Constantinopel naar het Westen zijn getrokken en dat een deel van die Byzantijnse geleerdheid in Turkije is achtergebleven. Met dat laatste heeft hij zeker gelijk, maar het lijkt me toch moeilijk om daaruit te concluderen dat reformatie en renaissance ook in Turkije hebben plaats gevonden. In elk geval niet zoal wij hier die begrippen zouden omschrijven..En de Palaeologische renaissance dateert van voor de Turkse tijd. Misschien bedoelt hij dat het rijk van de Osmanli een voortzetting is geweest van het oude Byzantijnse rijk maar dat zou hij dan toch nader moeten toelichten.

 4. san zegt:

  De Palaeologische renaissance dateert van voor de Turkse overheersing, maar niet van voor de Turkse inval in Anatolie, of de levendige culturele uitwisseling tussen de Turkse volkeren in de Pontische steppe, de Kaukasus en Perzie. Je moet ook niet vergeten dat in die tijd veel van die Turkse volkeren (Kumanen, Chazaren) nog Christelijk of Joods waren, en in grote getalen naar het Byzantijnse Rijk kwamen om zich te bekeren tot het Griekse Orthodoxisme. Sla de doopregisters van het Sumelaklooster er maar op na. Deze Turkse migranten hebben een groot deel van de late Byzantijnse kerken gebouwd, en die vertonen daarom ook veel Seldjoekse en andere Turkse architectonische invloeden. Vergelijkbaar met de Moorse bouwvakkers die in Frankrijk werden ingehuurd om de eerste Gothische kerken te bouwen. Dit verondersteld dus dat zij wel degelijk technisch (wetenschappelijke) kennis hadden. Verder beweer ik niet dat de reformatie in Turkije ook heeft plaats gehad. Ik zeg enkel dat de reformatie voor een groot deel is gebaseerd op de culturele invloed van de Turkse islam op Centraal-Europa door de hevige discussie in de literatuur, die meer dan de helft van de gepubliceerde boeken omvatte….

 5. Guus Bierman zegt:

  Beste San ,
  Ofschoon ik een hekel heb mensen te beantwoorden waarvan ik de naam niet ken ,behalve dan dat U San heet,wil ik toch een klein commentaar geven op de reactie naar aanleiding van mijn reactie op de heer Kasdorp’s artikel Turkije en Europa .Ik weet niet wat U bedoeld met vooringenomen onzin .Als U mijn verhaal leest en probeert het te begrijpen, dan citeerde ik inderdaad mijn Turkse vrienden en zakenrelaties in Turkije zelf .Deze mensen hebben totaal geen behoefte aan een Schengen visum zoals door U beweert laat staan jaloers zijn ,daar ze hun intelligentie en werk gebruiken om Turkije op de wereld map te zetten . Dat zouden meer Turken moeten doen en een groot voorbeeld is wel de Turkse directeur van Corendum de zeer succesvolle Turks/Nederlandse zakenman die via Europa een soort ontwikkelingshulp doet voor Turkije , met zijn succesvol reisbureau voor Turkse vacantie reizen voor de West Europeanen ,met name Nederlandse toeristen. Daarmee een economie genereerd voor de lokale bevolking in Hotels ,Culturele bezienswaardihgheden ,watersport recreatie [Zuidkust Turkije een van de mooiste middelandse zeekusten ],golf resorts etc etc !
  Mijn stelling is dat het economisch succes door de seculaire Turkse gemeenschap tot stand is gekomen en de grondlegger hiervoor was Attaturk in het begin van deze eeuw . Maakt men er een Islamitische staat van dan zult U zien dat binnen een bepaalde tijd er een behoorlijke wrijving zal ontstaan onder de bevolking en dat dan het succes afbrokkelt en we hebben hier ten overvloede voorbeelden van ! Islamitische staten die economisch succesvol zijn komt alleen maar voor bij die staten waar olie in de grond zit en helaas worden die gelden alleen maar gebruikt om een kleine elite in stand te houden . Amerika is hard bezig onhankelijk te worden wat betreft de olie invoer . Het moment dat het zover is zullen deze staten het moeilijk krijgen . Daarom is het jammer dat Turkije met de hedendaagse regering geen “blend”kan vormen met de seculaire bevolking en dat zou een prachtige brug kunnen zijn tussen het midden Oosten en west Europa . Zou dat wel het geval zijn dan had men de `the best of two worlds `.
  Ik hoop ook dat Uw mijn kritiek over de vrije meningsuiting ,geaardheid zoals van homo´s,advocaten , journalisten en anders gelovigen, waar de hedendaagse Turkse politiek mee speelt, met mij deelt en niet onder vooringenomen onzin bestempeld want beste heer San zoals altijd `your story ,my story maar wat blijft zijn de feiten en helaas die liegen er niet om !

 6. san zegt:

  Voor het gemak vergeet je dan maar even dat Corendon is opgezet met gestolen geld van de Turkse migranten. Atilay Uslu is daarvoor ook veroodeeld maar wist zijn met nepreizen opgebouwde kapitaal in Turkije veilig te stellen waar hij enkele jaren later Corendon begon. Vergelijkbaar met oplichtster Aysel Erbudak die zogenaamd een topondernemer was die het Slotervaartziekenhuis zou komen redden. Blijkbaar heeft u respect voor dit soort mensen, die Turkije decennialang hebben bestolen en onderdrukt. Wat er precies ontwikkeld was aan Ataturk ontgaat mij even. Hij verbood het Arabische en Griekse schrift, liet alle scholen sluiten en verbood de koran in moskeen, lekker modern en progressief hoor… Mijn overgrootvader heeft in een Griekse madrassa gezeten en leerde daar het Griekse, Arabische en Latijnse schrift lezen. Ataturk heeft deze school gesloten, waarna hij er geen nieuwe opende! Zelfs mijn vader kon 3 generaties later in de jaren 70 nog niet naar school omdat er nog altijd geen nieuwe was gebouwd !! Het publiekelijk executeren van tienduizenden imams en duizenden mensen die weigerden hun Fez af te doen… Lekker beschaafd… Ataturk was een van de grootste inspiratoren van Hitler. Hoe kun je zo iemand nu ophemelen. Trouwens heeft Ataturk geen enkel nieuw idee uitgevoerd, je kan dus sowieso niet stellen dat de modernisering van Turkije begon met hem. Hij heeft enkel in wet gegoten wat al ruim voor zijn geboorte in de 19e eeuw uitgebreid was bediscussieerd in de Turkse literaire en intellectuele kringen. Het enige wat nieuw aan hem was, was dat hij met geweld deze veranderingen doorvoerde. Dat kun je nu niet echt als verlicht zien. Hoezeer ik ook een afkeer heb van de politieke islam die de AKP beleid, nog een grotere afkeer heb ik van de nep-seculieren die Turkije bijna een hele eeuw hebben geterroriseerd, en onder wie de onderdrukking van alevieten, koerden, grieken, homosexuelen en alle anderen nog vele malen erger was dan onder de huidige regering. Natuurlijk zou ik wensen dat Turkije zo vrij was als Nederland, maar dat gaat in ieder geval geen realiteit worden met de huidige Turkse politiek, ongeacht welke partij. De enige hoop die er is komt niet uit economische ontwikkeling, maar uit de bloei van de burgerorganisaties die inspraak eisen in de landelijke en lokale politiek. Zo iets was compleet ondenkbaar onder CHP/MHP terreur.

 7. sanna zegt:

  Massa-immigratie betekend altijd het einde van de oorspronkelijke bevolking. Voorbeelden: het Romeinse rijk, de Amerikaanse indianen, de Australische aboriginals. En nu zijn wij aan de beurt, het einde van het Europese volkeren is aanstaande.
  In alle gevallen is er heel veel bloed gevloeid en deze keer zal het niet anders zijn. De voorbereidingen zijn in volle gang gezet, gezien de toestroom van moslim migranten naar EU landen. Nu is het alweer diezelfde EU die ons verplicht om mee te betalen aan moskeeën voor de islamitische indringers (tegen de wil van westerse volkeren).
  Een religie,cultuur hoe je het wil noemen die zich niet verdraagt met de aanwezige cultuur. De turken hebben ongeveer 30 jaar geleden de helft van Cyprus bezet. De turken moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om lid te mogen worden van de EU.
  Zij willen die eisen niet inwilligen. Dat is bij voorbeeld de Turkse havens open stellen voor Griekse schepen en de vliegvelden voor Griekse vliegtuigen. Houdt allemaal verband met de Cypriotische kwestie. Turkije wil niet voldoen aan de eisen, dus pesten zij de Grieken en de EU. En de verdeelde EU, met islam-lovers idioten, geholpen door de bange en laffe christen angsthazen, laten zich aan alle kanten chanteren.
  Dit is een grootscheeps een goed georganiseerde aanval is op het vrije westen. Europa laten overlopen met z.g. immigranten (hoezo immigranten en waarom politiek asiel, is Turkije dan een gevaarlijk land?)die gek genoeg zijn om deze kanslozen op te vangen, onderdak en een uitkering geven, eventueel banen inpikken, overal moskeeën laten bouwen en dan van binnenuit aanslagen blijven plegen op die ongelovige honden. Het is toch werkelijk niet te geloven, de moslims vernielen de Christelijke kerken en vermoorden de Christenen. Als beloning betalen wij hun afschuwelijke moskeeën.
  Wat in de Middeleeuwen niet lukte door de moslims gaat nu dus wel lukken. De invasie is een feit vanuit de Bosporus zal men Europa meer en meer gaan bezetten. Dit is een politiek die door de Moslimlanden is uitgedokterd onder het mom van de economische redenen. Over 10 jaar is Europa 50% bezet door de Moslim en de Islamitische ideologie. Er is gewoon een grote volksverhuizing aan de hand.
  Tijd voor de grote verandering: moslims naar het midden oosten terug, we hebben er alleen maar ellende van en het kost kapitalen om die werkschuwe uitvreters te betalen. Je kunt ze niet verstaan en hebben geen manieren.
  Tevens wordt de islam hier opgedrongen door mensen zoals u die in sprookjes geloven en ea slechts betrekken op individuele moslims.
  turkse en arabische islam is een allesomvattend politiek systeem, verpakt in een religieus kleed dat alle aspecten van het menselijk leven tot in detail bepaalt. Het is een verovering ideologie. zo dienen ook de moslims die migratie als voorbeeld en uitgangspunt te nemen voor de verspreiding van de islam over de rest van de wereld. Moslim leiders zeggen, „Er zijn 50 miljoen moslims in Europa, en er zijn tekenen dat Allah de overwinning zal schenken aan de islam in Europa. Zonder wapens, zonder strijd. Binnen enkele tientallen jaren wordt Europa een moslimcontinent. Hoeveel bewijs is er nog nodig om in te zien dat de religie gewoon een dekmantel is voor de oprichting van een enge dictatuur…
  Met recente pogingen daartoe wordt het steeds duidelijker dat de wereld afstevent op een mondiale oorlog tussen het Westen en nieuwe supermachten waaronder de Islamitische wereld. Er zijn veel radicale Moslims, onder ons en in hun eigen land die geen aangelegenheid onbenut laten om olie op het vuur te gooien. En toch zijn er Westerse politici die lafheidshalve liever deze religie afkopen en te “vriend” proberen te houden, in plaats van zich (en haar bevolking) voor te bereiden op wat komen gaat.

  • akasdorp zegt:

   Massa-immigratie betekent altijd het einde van de oorspronkelijke bevolking. Voorbeelden: het Romeinse rijk, de Amerikaanse indianen, de Australische aboriginals. En nu zijn wij aan de beurt, het einde van het Europese volkeren is aanstaande.

   De immigratie die hier plaats vindt de laatste decennia is niet te vergelijken met de volksverhuizingen uit de vijfde eeuw of met de verovering van Amerika. Je zou haar eerder kunnen vergelijken met de immigratie in Rome van de vroege keizertijd. Toen kwamen uit alle delen van het rijk, maar vooral uit het Midden Oosten mensen naar Rome, omdat daar rust en orde heerste en aan de armen bijstand en entertainment werd gegeven : panem et circenses.

   Nu is het alweer diezelfde EU die ons verplicht om mee te betalen aan moskeeën voor de islamitische indringers (tegen de wil van westerse volkeren).

   De meeste van die moskeeën zijn een ontsiering van het landschap, zoals die vreselijke suikertaart bij de ingang van Rotterdam aan de kant van Blijdorp. Maar zo zijn ze niet allemaal. In Amsterdam staat een mooie in de Transvaalbuurt.

   De Turken hebben ongeveer 30 jaar geleden de helft van Cyprus bezet.

   Het was eerder andersom. Cyprus was vanouds half Turks, half Grieks en het Turkse deel was in die tijd bezet door de Grieken. De Turkse bezetting heeft een eind gemaakt aan de Griekse overheersing daar.

   En de verdeelde EU, met islam-lovers idioten, geholpen door de bange en laffe christen angsthazen, laten zich aan alle kanten chanteren.

   In de Cypruskwestie heeft de EU een ernstige fout gemaakt. Ze heeft Cyprus toegelaten vóór in plaats van na een referendum waarin de Grieks Cyprioten zich uit moesten spreken over vrede met hun Turkse landgenoten. Toen ze een maal lid waren hadden ze aan vrede geen behoefte meer. Toch was het de bedoeling van de EU geweest dat toelating een beloning zou zijn voor de vrede.

   Dit is een grootscheeps een goed georganiseerde aanval op het vrije westen.

   Nee, dit is armoede immigratie, net als de Arabische lente armoedeopstanden zijn geweest.

   Europa laten overlopen met z.g. immigranten. Het is toch werkelijk niet te geloven, de moslims vernielen de Christelijke kerken en vermoorden de Christenen.

   Niet alle moslims zijn kwaadaardig. De meesten zijn brave burgers. Het punt is alleen dat onze overheden niet zouden moeten toestaan dat zich moslimgemeenschappen hier vestigden. Etnische minderheden zijn historisch gezien altijd een bron van ellende geweest. Moslimwijken belemmeren de integratie, zoals burgemeester Thomassen van Rotterdam al in de zeventiger jaren als eerste en tot nu toe enige Nederlandse burgemeester heeft vastgesteld.

   Over 10 jaar is Europa 50% bezet door de Moslim en de Islamitische ideologie. Er is gewoon een grote volksverhuizing aan de hand.

   Deze theorie doet me denken aan de Protocollen van de Wijzen van Sion. Dat soort theorieën is meer iets voor het Midden Oosten dan voor Nederlanders.

   Tevens wordt de islam hier opgedrongen door mensen zoals u die in sprookjes geloven en ea slechts betrekken op individuele moslims.

   Nee, dan moet U beter lezen. Ik vind individuele moslims over het algemeen een aanwinst, dat is waar, net als Surinamers en andere Euroafrikanen trouwens. Het zijn de etnische wijken waar ik bezwaar tegen heb en de massaliteit van de immigratie. Die werkt de samenklontering in de hand en verhindert de integratie. Ook heb ik bezwaar tegen criminelen en terroristen, of dat nu moslims zijn of geschifte Noren.

   Turkse en Arabische islam is een allesomvattend politiek systeem, verpakt in een religieus kleed dat alle aspecten van het menselijk leven tot in detail bepaalt.

   Dat vind ik een salafistische opvatting.

   Met recente pogingen daartoe wordt het steeds duidelijker dat de wereld afstevent op een mondiale oorlog tussen het Westen en nieuwe supermachten waaronder de Islamitische wereld.

   De landen van de Dar al Islam zijn ontwikkelingsgebieden, ze vormen geen wereldmacht. Zonder steun van het westen zouden die landen niet overleven.

   Er zijn veel radicale Moslims, onder ons en in hun eigen land die geen aangelegenheid onbenut laten om olie op het vuur te gooien.

   Dat is juist maar er zijn nog meer moslims waar dat niet voor geldt.

   En toch zijn er Westerse politici die lafheidshalve liever deze religie afkopen en te “vriend” proberen te houden, in plaats van zich (en haar bevolking) voor te bereiden op wat komen gaat.

   Struisvogelpolitiek is eigen aan politici, maar hier gaat het niet om een wereld oorlog tegen de fanatieke moslims maar om de vraag hoe ze te ‘bekeren’ zijn tot een vreedzaam samenleven met de rest van de wereld.

Reacties zijn gesloten.