De rede van David Cameron

De rede van David Cameron was zeker indrukwekkend. De reacties in Europa waren dat niet. Voor het merendeel waren ze beside the point. Cameron stelde noodzakelijke hervormingen voor, waar een meerderheid van Nederlanders het zeker mee eens is. Het enige wat de avondkranten te melden hadden was dat hij Europa onder druk zette en uitzonderingen bedong voor Groot Brittannië. De journalisten die dat schreven kunnen nooit de speech in haar geheel gehoord en begrepen hebben.

Cameron heeft te maken met een Brits publiek dat net als het Nederlandse weinig op heeft met Brussel in zijn tegenwoordige vorm. Wat hij wil, daar was hij heel duidelijk over: een meer open  Europese Unie waarin de gemeenschappelijke markt voorop staat en de democratische controle blijft waar die hoort,  bij de nationale parlementen. Niet alleen voor Engeland maar voor alle 27 lidstaten. Hij maakte een lijst van punten waarop de Brusselse bureaucratie te kort schoot en waar we het tegen de concurrentie in Noord Amerika en Oost Azië gaan afleggen als we ons niet met voortvarendheid aanpassen. Groot gelijk.

Hij zij ook dat Engeland niet toe zou treden tot de eurozone en haar eigen munt zou houden. Hij vertelde dat hij jaren geleden al gezegd had waarom hij die euro een slecht idee vond en dat toen ook in Engeland veel Brusselfielen hadden geroepen dat hun land bezig was een kans te verspelen. Hij merkte op dat je die mensen nu niet meer hoorde en dat ze nooit excuses hadden gemaakt voor hun eerdere standpunt.

Vanavond was Diederik Samsom op het tien uur nieuws. Hij had veel kritiek op de rede en wees op zijn minister van buitenlandse zaken die namens het kabinet die kritiek deelde. Ik denk dat hij dan nog maar eens goed moet luisteren naar wat zijn partijgenoot zei ( ik citeer uit het Parool):

Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken hoopt dat Groot-Brittannië binnen de Europese Unie blijft en zo meehelpt aan de hervorming ervan.

Volgens de minister kunnen de Britten beter binnen de Unie blijven als ze die willen veranderen. ‘Want de EU hervorm je van binnenuit, niet door weg te lopen.’ Het referendum noemt hij een Britse aangelegenheid. Voor Nederland is dat niet aan de orde.

Timmermans is het wel over bepaalde zaken met Cameron eens. Zo wil ook hij de EU hervormen. Het is van belang dat de interne markt beter gaat werken en dat ‘weeffouten’ in de euro worden gerepareerd, stelt de bewindsman. ‘En dat doe je samen met je Europese partners.’

Ook de Nederlandse regering wil kijken welke taken in Brussel moeten liggen en welke beter terug kunnen naar de lidstaten. ‘Het kabinet wil echter geen ‘opt-outs’ bedingen en streeft evenmin naar een herdefiniëring van de relatie met de Europese Unie.’

Timmermans meent dat een ‘hervormde, meer democratische, meer efficiënte en economisch sterkere EU het beste recept is om alle Europese burgers te overtuigen van nut en noodzaak van dit in onze geschiedenis unieke vredesproject.’

Wat Timmermans hier zegt is vrijwel exact wat Cameron ook zei. Cameron wil de EU van binnen uit hervormen in een meer democratische en minder starre organisatie en hoopt dat het Britse volk hem daartoe in de gelegenheid zal stellen.

Samsom zei op de T.V. dat hij een soortgelijk referendum voor Nederland ook wel aandurfde. Ik betwijfel dat. Als er hier nog ooit een Europees referendum komt dan wordt het weer een raadplegend referendum dat de regering naast zich neer kan leggen, net als de vorige keer. Cameron noemde een paar van de weeffouten in de EU bij naam, iets wat een Nederlandse politicus tot nu toe niet heeft gedurfd, maar impliciet sluit Timmermans zich hier bij Cameron aan. Hij neemt dus namens het kabinet juist een heel ander standpunt in dan zijn fractieleider.

Cameron wil wel onderhandelingen over veranderingen in de verdragen maar helemaal niet uitsluitend voor Engeland. De verbeteringen die hij nastreeft zouden voor alle lidstaten moeten gelden maar ze zouden wel een grotere flexibiliteit impliceren. Oost Europese lidstaten en Frankrijk kunnen wat hem betreft een meer autocratische keuze maken en de regeringen van de Noordelijke landen van Europa zullen altijd kiezen voor het afleggen van verantwoording aan hun kiezers.

Terecht merkte hij op dat Konkurrenzfähigkeit het grote manco is in veel van de Eurolanden en dat de bureaucratie in Brussel of het Hof in Luxemburg op dat punt geen positieve bijdrage leveren

Als Servaes van de PvdA opmerkt dat de wensen van Cameron impliceren dat er niet langer een level playing field zou zijn in Europa dan vraag je je af wat hij daar mee bedoelt. Wie ogen heeft om te zien en oren  heeft om te horen die merkt wel op dat de gemeenschappelijke munt allesbehalve voor een level playing field heeft gezorgd. Die heeft de concurrentiepositie van Duitsland en Nederland verbeterd en tegelijk die van Spanje en Portugal dramatisch verslechterd. Toetreding tot de eurozone heeft Griekenland in de gelegenheid gesteld zich onherstelbaar te ruïneren. Dus hoezo level playing field?

Ik denk dat veel verantwoordelijke mensen hier in Noord Europa het in stilte met Cameron eens zijn, maar ik heb daar geen journalist of politicus over gehoord. Ze hebben volstaan met stukken de rede uit hun context te halen en daar hun bezwaren tegen te richten. Wie de rede volledig afluistert kan niet anders dan met bewondering reageren op de eerste positieve bijdrage aan veranderingen in de EU verdragen sinds het ontstaan van de crisis.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in europa en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op De rede van David Cameron

 1. Guus Bierman zegt:

  Het is beschamend dat journalisten zich niet verdiepen in een zo belangrijke speech als die van Cameron ! Ook blijkt dat Samson het niet begrijpt of wil niet begrijpen, hoe het daar in Brussel in elkaar zit ,gelukkig Timmermans wel en zo zie je maar wat voor kwaliteit we hebben in de PVDA als partijleider .
  Verder zijn de Fransen de grootste hypocrieten in de EU .Ik citeer het FD van 23 januari j.l. waarin staat “Franse staatsbedrijven omzeilen hun eigen fiscus door Nederlandse fiscale holdings veelvuldig in te zetten .Drie Franse investerings vehikels zijn drie door de Franse staat geleid en wel het APE,CDCen FSI .
  Als je het zo goed voor hebt met Europa waarom benadeel je je eigen land door zulke constructies en moet je door geldgebrek maatregelen nemen met bijv.de 75 % tax voor hoge inkomens,is er dan wel niet gekomen maar die komt in andere vorm wel en de pensioen leeftijd naar 60 terwijl ieder land om de bekenden reden het naar 67 wil laten gaan . Nee de Fransen, als reactie ,zeggen “We leggen de rode loper uit voor de Engelsen ,mochten ze niet happy zijn met Cameron,om naar Frankrijk te komen ! Ook hier is een onbenul aan de gang die Cameron zijn speech niet begrijpt ! Maar ja de grootste bijdrage van de EU aan de Franse landbouw is natuurlijk iets wat je via de EU binnen krijgt dus beter met een systeem wat fout is meelopen dan constructief “the bull by the hornes”te nemen en hervormingen te bewerkstelligen in die Brusselse strooppot zoals Cameron aan de kaak wil stellen !!

 2. Sanna Lubecker zegt:

  Turkse overheid eist van Nederland weer dat de kinderen moeten in Nederland worden grootgebracht in een Turkse culturele en religieuze omgeving!

  Nederland wordt dus een soort Turkse internaat voor de islamitische macht expansie!
  Turkse Islamitische leider Erdogan gedraagt zich als een nieuwe krijgsheer, hij bouwt in Istanbul de grootste moskee van de planeet!

  De moskee van de Turkse premier Tayyip Erdogan is straks vanuit elk punt van de stad te zien. Hij wordt op de hoogste berg van Istanbul gebouwd en zal ook de grootste moskee van het land zijn. Een monument voor de onsterfelijkheid van de machtige premier.
  Nederland wordt dus een soort Turkse internaat voor deze islamitische machthebber. Hij wilt dat zijn ‘eigen volk” in de Europese grondgebied tot de jaren 2071 Turks blijft en geliktijdig onderhandelt hij over de nog meer Koerden verplaatsing naar EU landen. Hij eist niet alleen dat de ‘Euro -Turken’ in Turkse militaire dienst dienen, maar ook dat Turkse baby’s een opleiding krijgen volgens de Turkse normen en waarden. Turkse baby’s mogen dan ook niet in niet-Turkse pleeggezinnen worden opgevoed, aangezien deze niet de Turkse normen en waarden uitdragen. Een Turkse baby, zo luidt de Groot Turkse ideologie, heeft een Turkse identiteit en deze dient beschermd te worden. De wandelende baarmoeders van de groot Turkse gedachte werpen zich blijmoedig op om deze eisen uit te voeren.

  Maar de ideologie is niet nieuw, net zo min als het Turkse antisemitisme. (Of het Marokkaanse, in dit geval.) Nieuw is de plotselinge zichtbaarheid ervan in de mainstream media en de ineens zomaar zichtbare korzeligheid van de Europese politici die begrijpen dat ze dit allemaal maar te verdragen hebben, aangezien het inmiddels veel te laat is er nog iets aan te veranderen.
  Erdogan heeft nu ook in België het decreet uit laten gaan: Turkse baby’s moeten met Turkse normen en waarden worden opgevoed. Geen homoviezigheid of zoiets. Daar doen we niet aan in Turkije. Het zou er nog bij moeten komen trouwens -Oh gruwel, de gedachte alleen!-  dat een Turkse baby in de klauwen van Joodse pleegouders kwam. Ik zie hier al een Turkse tv-rel in de maak.
  Het failliet van de integratiepolitiek ligt hier open en bloot op straat. Veertig jaar maakbaarheidgedachte, dweepzucht, en kijk, wat zien we, de Turken zijn nog steeds 100% Turks. Sterker nog: Meer dan ooit dragen ze de gedachte uit dat ze Turks willen blijven, en niets dan Turks. .
  De Turkse regering heeft aangekondigd dat ze een ‘reddingsactie’ voor Turkse kinderen wil opstarten. Het gaat hierbij om kinderen die bij Nederlandse, Belgische en Duitse pleeggezinnen zijn ondergebracht.
  Turken moeten dus in Nederland grootgebracht worden als, ‘turk’ en ‘moslim’! Blijkbaar denkt Erdogan aan de “eigen enclaves” binnen Nederland, de jodenhater en fundamentalist van Turkije komt nu zijn soldaten in den vreemde inspecteren?
  Het probleem van de Moslimmigranten en hun nakomelingen is dat zij nooit geëmigreerd zijn. De emigratie is de gezinnen overkomen, zonder motivatie. Het was op den duur handiger om hier te wonen, met het gezin, dan om het jaar zes weken op vakantie te gaan naar het herkomstland van de gastarbeider. Van het gebrek aan motivatie bij de immigratie is Nederland het slachtoffer geworden. Circa 35 jaar geleden besloten grote groepen Turken en Marokkanen om met de rug naar onze samenleving te gaan staan, hun vrouwen en dochters te verbieden omgang te hebben met niet-moslims, zich op te sluiten in hun eigen enclaves en hun kinderen niet de normen en waarden van onze open, vrije samenleving bij te brengen. De komende jaren zullen nog vele, voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Somalische tijdbomen, onder de naam “immigranten, bruiden en bruidegoms, allochtonen, gelovigen” naar Nederland gehaald worden. De huwelijksmigratie gecombineerd met de uitkeringen bezorgen is nog steeds een aantrekkelijke mechanisme voor de miljoenen Moslims. Hoe Nederland om zeep wordt geholpen is al lang geen geheime operatie meer…Via het eigen snelgroeiende parallelle maatschappij binnen de Nederlandse staat zullen ze om het risico van terugkeer voor altijd te kunnen uitbannen. In Nederland worden de nieuwkomers volledig geïntegreerd met de afgesloten maatschappij van Moslims, niet met de Nederlandse. Elke Turk, Marokkaan en Somaliër nu binnenkomt wordt automatisch een onderdeel van deze tegenmaatschappij! Veel bewoners van deze land voelen zich nu al niet meer thuis in hun eigen geboortestad. Als je met je ogen open door de grote steden loopt, zie je nu al dat veel van de stad van vreemdelingen is. Met de bekende geboortecijfers van de partijen zul je als Nederlander echt snel tot een steeds kleiner wordende minderheid gaan behoren. Nederland staat een ware invasie van dit soort Islamitische tijdboom te wachten.

  Turkse premier Erdogan gedraagt zich steeds meer als Ottomaanse sultan
  Erdogan ziet de turken hier als zijn vijfde colonne die voortdurend met alle (legale en illegale) middelen zullen pogen hun macht uit te breiden ten koste van het gastland.
  Zoals decennia al overtuigend blijkt, is de doctrine en ideologie Islam een ideale, fascistische voedingsbodem voor het zaaien van blinde haat, het oproepen tot terrorisme en het uitvoeren van aanslagen en volkeren moord, voorbeelden te over. De islamitische druiven zijn zuur. Moslims gedragen zich niet als nieuwkomers, maar als nieuwe bezetters…Ze veranderen hun omgeving in een nieuwe derde land gebied, lanceren torenhoge minaretten, demonstreren zich met de walgelijke hoofddoek -burka, organiseren ze altijd eigen scholen. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting. In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van hun destructieve activiteiten. Grote steden krijgen nog meer moskeen, islamscholen, moslim internaten, Turkse en Marokkaanse TV schotels etc.. etc..

  Bloedbelasting in de vorm van kinderroof /Devshirme. Dat is wat de Turken in Europa als geschiedenis achterlieten. Misschien kunnen we daar eens wat programma’s op TV over uitzenden. De Turkse manier van politiek bedrijven is agressief en altijd wordt er wel een beetje met chantage gedreigd. Onthutsend om te zien dat Nederland volkomen zwart wordt gemaakt in de Turkse media. Dat is dan je dank voor het opvangen van 820 000 paupers binnen je poorten.

  De Turkse overheid ontkent de genocide op 1.5 miljoen Armeniërs, houdt een massa journalisten gevangen wegens kritiek op de regering en kent op het platteland een armoede die vergelijkbaar is met die in Namibië gedurende grote droogte. Zelfs het grootste deel van het wegennet bestaat uit zandweggetjes. Zo hebben we nog wel wat kwalificaties, om over ‘godsdienstvrijheid’ en ‘religieus-culturele’ diversiteit maar te zwijgen. Die ontbreekt namelijk ook al in Turkije, evenals een deugdelijke jeugd- of gehandicaptenzorg. Het enige wat Turkije heeft is een grote mond en een teleurstellende vorm van democratie die echter prima in de vroegmiddeleeuwse traditie past (dus niet bij het Westen). Het ergste vinden de Turken kennelijk dat de naar de Westerse rijkdom en vrijheid verhuisde Turken opgaan in de Westerse samenleving. Dat moet kennelijk tot elke prijs vermeden worden en zelfs de Nederlandse Jeugdzorg moet bijdragen aan het Turkse ideaal van voortdurende zeggenschap over hun onderdanen, die ook Nederlands onderdaan zijn geworden. De islam begint zich steeds meer te roeren: Marokkanen willen hun uitkering opgestuurd en de Turken zijn boos om een pleegkind bij ongelovigen, ze willen Turkse les en Turkse jongeren uiten zich antisemitisch. Nou is het ook niet vreemd dat ze steeds meer eisen gaan stellen want ze zijn altijd in de watten gelegd. Er moet paal en perk worden gesteld aan dit kleutergedrag want zo gaat het van kwaad tot erger en als die jihadistische jongeren weer welkom worden geheten in ‘ons’ land, zou de eerste vorm van geweld zich al wel eens aan kunnen dienen.
  De Turkse regering en het parlement houden er merkwaardige denkbeelden op na als het om individuele keuzevrijheid gaat. Ook het stapje naar Christendom moet vermeden worden. Zoals bekend vinden islamieten het slechts een klein stapje van Christendom naar mohammedanisme, onverminderd dat op het omgekeerde de doodstraf staat. Je moet het maar kunnen bedenken.
  Turkije heeft daar blijkbaar een permanente -en een parlementaire nog wel- onderzoek commissie voor.
  Toch heeft zij de capaciteit om zich ook nog met het interne beleid van t.a.v jeugdzorg afgezet tegen mensenrechten in naburige landen te buigen.
  Daarbij discrimineert deze commissie (werkend in opdracht van het Turkse parlement) in haar conclusie (gebaseerd op die zelfde mensenrechten) pleegouders op grond van religieuze- en seksuele vrijheid, behoorlijk.
  Dat kan dus niet !
  Er is maar een conclusie mogelijk, de Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten hanteert de: United Islamic Declacation of Human Rights (UIDHR), een variant op de Internationaal erkende (UDHR) mensenrechten, die echter is gebaseerd op de koran en sharia.
  Deze islamitische variant, die door alle islamitische landen is ondertekend, stelt o.m. dat de islam superieur is aan alle andere religies (en iedere niet-moslim impliciet ondergeschikt aan een moslim).
  Dit met alle gebruikelijke gevolgen voor de niet- islamieten…niet de kwaliteit van de pleegzorg telt maar de islamitische opvoeding/indoctrinatie.
  Erdogan komt nu zijn soldaten in den vreemde inspecteren? En er nog even fijntjes op wijzen dat uit huis geplaatste Turkse kinderen niet bij Nederlandse pleegouders mogen worden ondergebracht
  Het is belachelijk dat Turkije keihard alles en iedereen mag discrimineren en dan moet je er nog volgens de verraders ook nog “respect” voor hebben. Het moet eens afgelopen zijn met het behagen van islamitisch intolerant gespuis. Ze hebben zich naar onze normen en waarden te voegen en als dat niet bevalt mogen ze wat mij betreft met alle geweld gedeporteerd worden naar de barre zandbak waar ze uit gekropen zijn.
  Gaat hij het ook hebben over het neef en nicht huwelijk binnen de Turks Nederlandse gemeenschap? Drie kwart van de Turken in Nederland is getrouwd met een neef of nicht. Want dat vrijt licht en krijg je kinderen van met een scheef gezicht.
  Met uitzondering van het Nationaal Socialisme van Hitler Duitsland, is er geen enkele religie of doctrine die ook maar op enigerlei wijze met de Islam valt te vergelijken. Zolang de koran niet wordt herzien en in een nieuw jasje wordt gestoken verandert er geen zier en zeker niet tegenover Joden.
  De islam is volgens de moslims het enige ware geloof en zij voelen zich suprieur ten opzichte van alle andere geloven.
  Democratie bestaat niet in de islamitische landen en zal er ook nooit komen, hoe naief van de westerse landen toen ze zo vol lof over de “Arabische Lente” spraken.
  We mogen onze eigen democratie wel met hand en tand verdedigen, voordat je het weet verliezen ook wij onze fel bevochten democratie

  Je zou dus mogen verwachten, dat de Islam integraal in democratische, liberale Westerse landen zou worden verboden.
  Helaas het tegendeel is het geval, de invloed van de Islam breiden zich dagelijks gestaag uit, wat het ernstigste scenario voor de toekomst doet vermoeden….
  Als we het aantal moslims in (West-)Europa niet snel terugbrengen, staan ze over een paar jaar weer aan de poorten van Wenen te rammelen.

  Het misselijk makende antisemitisme van Turkse jongeren met een kennelijk laag IQ, kan gevaarlijk zijn, maar ook het geniepige van figuren als van Agt, van den Broek, Erdogan en die ex verpleegster Gretta is evenzo weerzinwekkend.
  Logisch dat deze jongens antisemitisch zijn, als het OM hen gaat vervolgen zal het ook de Koran moeten verbieden, daar staan meer rabiate antisemitische teksten in dan in Mein Kampf.
  Natuurlijk spreken zij het zelfde als Erdogan. Het net wordt steeds nauwer om ons heen getrokken. En wij maar praten met deze lui. Nu weer de honderden terroristen die naar Syrie gaan om te vechten in het terroristen leger een samenraapsel van uitschot.

  We zien geen einde komen aan het antisemitisme van jonge moslims. Nederlandse moslims haten joden. Het molesteren van joden zien ze als wraak voor het onrecht dat in hun visie door Israel aan Palestijnen wordt aangedaan. Dan zouden wij ook gerechtigd zijn om ons te wreken op moslims voor het leed dat moslims in Pakistan Cristenen aandoen. Maar dan zit je voor je het weet in een burgeroorlog. We hebben deze ellende zelf in huis gehaald. Minister Asscher noemt het antisemitisme van Turkse jongens onacceptabel en dat is het ook. Maar joden wisten dat ze niet populair zijn bij moslims en daarom is het vreemd dat juist veel joodse politici altijd pleiten voor ruime toelating van vreemdelingen, ook uit moslimlanden.

  Laten we echter wel wezen. Turkije heeft tot op heden al miljarden van de EU ontvangen en maakt weinig tot geen progressie in het zich aanpassen aan algemeen geldende westerse normen.

  Dat nationalistische gewapper met die rode turkse vlaggen en het opzetten van grote bekken door die kennelijk verongelijkte turken moet afgelopen zijn. Jodenhaat zit zeer diep bij het overgrote deel van de Turken. Erdogan weet dit en bespeelt dit gevoel omwille van stemmen. Koerden & Alevieten worden trouwens door de soennitische meerderheid ook geminacht. Islamisme, extreem nationalisme en imperialisme dat is Turkije anno 2013. Erdogan is echt een gedreven antisemiet dus we kunnen de komende jaren nog wel wat verwachten. De Turkse regering vindt dat zij de plicht heeft om op te komen voor hun “Eigen Volk”, en vond dit ook van toepassing op de 3e en toekomstige hier geboren generaties.
  Dus hier komt dan eindelijk de integratie-aap uit de mouw, m.a.w. wel alle voordelen van het Nederlanderschap pakken, maar je toch niet aanpassen, hetgeen het gewone volk al jaren weet.

  Laat nu alle Turkse 2 paspoorthouders kiezen, Nederlander of Turk

  De uitwijzing moet uitgebreid worden. Grote etnische, racistische Moslim organisaties die jongeren tegen Nederland organiseren en indoctrineren moeten zo snel mogelijk verboden worden en hun leden moeten een keuze maken tussen herkomstland en het land waar ze wonen.

  Analfabete vrouwen die ieder jaar een kind krijgen hebben geen tijd om hun kinderen op te voeden,dit gebeurt bij veel Moslims die nog steeds importhuwelijk doen, importhuwelijk moet hoe dan ook beëindigt worden. Het is een handel en meer een tactiek van de politiek Islam geworden.

  De kinderen die via georganiseerde islamitische importhuwelijken geboren zijn, moeten vaak op straat zijn, meestal kennen ze geen liefde, brutale moslimouders hebben deze kinderen meestal voor hun politieke en economische doelen voortgebracht, ze zijn gewoon gedumpt naar moskeen, korancursussen, moslim internaten, islamscholen onder leiding van anti- Nederlandse krachten. Daar leren ze niets goeds, hun hersenen worden met de vreselijke, vijandige Islamitische propaganda zodanig gespoeld dat ze nooit Nederlanders kunnen worden. Indoctrinatie is goed georganiseerd en krachtig. Ze praten Turks of Arabisch, experimenteren met de hoofddoek, horen ze van imams of andere “docent” genoemde militanten dat de Nederlanders hun vijanden zijn!!! Deze georganiseerde islamitische opvoeding/opleiding is zo sterk en dominant waardoor het het effect van de officiële Nederlandse opleiding ongedaan wordt gemaakt… Op de regulaire Nederlandse scholen leren ze niet meer, hier maken ze lesgeven bijna onmogelijk, meestal geen genoeg docenten of tijdelijke, ongemotiveerde, bange onderwijskrachten die geen regels kunnen toepassen, ook binnen deze scholen praten ze nu onderling Turks of Arabisch, behalve even in de klas horen ze wat Nederlands! Op deze manier is de toekomst verloren.

  Ideologische/politieke activiteiten, belastingontduiking, illegaal bankieren en zwartwerken lijkt in de moskee dus een alledaagse gang van zaken waaraan weinig tot geen aandacht wordt besteed. Moskee staat nu boven de wet! Nederlandse politieke partijen en kerken moten uiteindelijk een keer stoppen met hun eigen ondergang: Zij streven op dit moment nog steeds naar een grote Islamitische gemeenschaap in Nederland waardoor Immigratie, moskeebouw en explosieve groei van moslimpopulaties zich ongeremd door zullen zetten. Zelfs diegenen die hier met een Nederlands paspoort rondlopen en de Nederlandse nationaliteit hebben aangenomen blijven eerst en vooral loyaal aan de islamitische politieke /Militaire machthebbers in hun herkomstlanden.
   

Reacties zijn gesloten.